Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cymro o Gaerfyrddin yn chwilio am gar...

29/02/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae Cymro o Gaerfyrddin wedi dod yn celeb ar y rhyngrwyd ar ôl dod o hyd i ffordd unigryw i ddod o hyd i gariad ym mlwyddyn naid.
 
Mae Andrew Thomas, 35 sy'n byw yn Llundain ond fe'i magwyd yng Nghapel Dewi ger Caerfyrddin, wedi meddwl am gynllun ar ôl methu â dod o hyd i gariad yn Llundain.
 
Mae o wedi creu a phostio fideo ar ei wefan yn gofyn i ferched sydd â diddordeb i gwrdd ag ef heddiw yn Farchnad Spitalfields yn Llundain.
 
Yn y fideo mae’n dweud bod ganddo sypreis,
 
Dywedodd wrth wefan Lleol.net
 
"Nid wyf yn dymuno rhoi gormod i ffwrdd, ond fydd unrhyw un sy'n troi i fyny heddiw yn gorfod gwneud rhywbeth,"
 
...

darllenwch mwy

Eich cyfle i gymryd rhan yng Nghanolf...

23/02/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yn ogystal â bod yn gartref i gynyrchiadau lleol a rhyngwladol mae Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn gartref i nifer fawr o weithgareddau am ddim a chyfranogol. Mae ei rhaglen diweddaraf, sy’n amlinellu’r ddigwyddiadau yma, Dy Le Di (Maw– Mai 2012) ar gael i chi ei lawrlwytho neu codwch un y tro nesaf i chi fynd draw i’r Ganolfan. Dyma rai o uchafbwyntiau’r rhaglen i chi cael blas o’r hyn sydd ar y gweill.

Mae Wythnos Ddysgu Celtaidd yn un o gyfres o wythnosau y mae’r Ganolfan yn eu cynnig er mwyn i’w hymwelwyr, grwpiau cymunedol ac ysgolion ddod yn nes at gelfyddyd benodol. I ddathlu cynhyrchiad Michael Flatley o Lord of the Dance, gai ...

darllenwch mwy

Golwg ar Gymru

08/02/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Tymor newydd Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
 
Ar ôl bod i wyliau drama ledled y wlad a chysylltu â chwmnïau syrcas a dawns blaengar mae rhaglen tymor y gwanwyn Stiwdio Weston wedi’i chadarnhau ac ar ddechrau. Mae copïau ar gael i chi eu casglu o’r Ganolfan neu lawrlwythwch yma. Dyma rai o uchafbwyntiau’r tymor.
 
 
 
 
 
 
Theatr na n’Óg – Chwedlau Aesop
 
6 Mawrth

Yn addas i’r rhai ifanc yn eich mysg yn ogystal â rhieni brwdfrydig, bydd cynulleidfa Stiwdio Weston y Ganolfan yn cael cwmni llygoden, llew a chrwban. Mae natur yn gallu bod yn greulon iawn - ...

darllenwch mwy

'Iaith ar waith'

05/02/2012
Categori: Newyddion

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi strategaeth yn fuan - 'Iaith Hyfyw - Iaith i Fyw' - sy'n ceisio sicrhau bod yr iaith yn cael ei siarad a'i defnyddio bob dydd.
 
Un o brif argymhellion dogfen ddrafft y strategaeth oed hybu dwyieithrwydd mewn rhan o'n trefi a'n dinasoedd.
 
Cafodd Wrecsam ei dewis i ddechrau er mwyn parhau gyda'r bwrlwm a'r brwdfrydedd ddaeth i'r fro wrth gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yno yn 2011.
 
Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, rhyw 12% o drigolion canol Wrecsam sy'n siarad Cymraeg.
 
Daeth llawer mwy o siaradwyr Cymraeg i'r ardal ddechrau Awst y llynedd i'r brifwyl, ac mae yna awydd yn lleol i hynny ddigwydd yn amlach.
 
Wrecs ...

darllenwch mwy