Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 26 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Y twrc...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Y twrci rhost perffaith


Y twrci rhost perffaith

Y twrci rhost perffaith
 
Digon i 8-10
 
Cynhwysion
 
1 twrci yn pwyso 10-12lb
6L o ddwr
150g halen mor
1 oren, wedi’i dorri’n gwarteri
12 clôf
2 seren anise
1 darn o sinsir ffres
110g mêl clir
2 llond llaw o teim ffres
1 winwns, wedi’i dorri’n gwarteri
125g menyn heb ei halltu
6 deilen llawryf
 
Dull
 
Golchwch y twrci tu fewn a thu allan a’i bwyso cyn ei rhoi i fwced neu gynhwysydd digon mawr i’w ddal gyda 6 litr o ddwr.
 
Twymwch 2 litr o’r dwr ynghyd â’r speisys, mêl, halen a 4 deilen llawryf tan bod yr halen a’r mêl wedi toddi.  Gadewch i oeri cyn ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Gwin P...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Gwin Poeth Sbeislyd


Gwin Poeth Sbeislyd

Gwin Poeth Sbeislyd

Cynhwysion
 
700ml o ddŵr
110g siwgr brown
1 potel o win coch
1 oren
1 lemwn
1 llawryf
6 cardamom wedi’u malu
6 clôf
1 seren anise
1 ffon sinamon
 
Dull

Rhowch y dŵr a’r siwgr mewn sosban mawr a toddwch y siwgr dros wres cymhedrol.  Clymwch y cardamom, clôfs, seren anise a’r llawryf mewn mwslin ac ychwanegwch i’r dwr gyda’r ffon sinamon a gadewch i fwydo am 10 munud. 
 
Tynnwch y croen oddi ar y ffrwythau gan osgoi y gwyn ac ychwanegwch i’r dŵr.  Arllwyswch y gwin a gadewch i dwymo yn raddol, heb ferwi, am tua 40 munud. 
 
Torrwch y ffrwythau yn ddarnau ac ychw ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Mins p...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Mins peis Penderyn gyda macarwn


Mins peis Penderyn gyda macarwn

Mins peis Penderyn gyda macarwn
 
Dyma un o’n hoff ryseitiau ar gyfer ‘mins peis’ sydd hyd yn oed yn fwy blasus gyda briwgig cartref! Cadwch lygaid wrth eu coginio i sicrhau bod y crwst wedi’i goginio a’r top heb frownio ormod.  Yr her fydd dim ond bwyta un ar y tro!!
 
Gweini 12
8owns/225g crwst brau
8owns/225g briwfwyd da
2 owns hulif/50ml wisgi Penderyn Single Malt
Croen ½ oren
2 gwyn wy
3owns/175g siwgwr man
4owns/100g cnau almwnd wedi’u malu
Tun cacennau 12 twll wedi’i iro
 
Dull

Rholiwch y crwst a thorrwch 12 siap crwn gyda thorrwr crwst 3”/7.5cm . Defnyddiwch y darnau i leinio’r tun cacen ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Stwffi...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Stwffin cnau castan a pherlysiau


Stwffin cnau castan a pherlysiau

Stwffin cnau castan a pherlysiau
 
Digon i lenwi gwydd mawr neu dwrci cymedrol
 
Cynhwysion
1 winwnsyn mawr
100g o fenyn heb ei halltu
Halen a phupur
100g cig moch wedi’i fygu neu pancetta
1 clwstr o berllys, wedi’u dorri
1 clwstr o saig, wedi’u dorri
250g briwsion bara
1 wy mawr
150g cnau castan, wedi’i coginio a thorri’n darnau bach
Croen 1 oren wedi’i gratio
 
Dull

Torrwch y winwns yn fân iawn a choginiwch yn y menyn am 15 munud dros wres cymhedrol.  Ychwanegwch y cig moch a choginiwch am 10 munud cyn rhoi’r gymysgedd mewn bowlen gyda’r perllys, saig a’r briwsion a’i gymygsu’n ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pice l...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pice llugaeron a siocled gwyn


Pice llugaeron a siocled gwyn

Pice llugaeron a siocled gwyn
 
Twist ar y rysait traddodiadol yw hwn a gallwch ddefnyddio cynhwysion eraill fel cnau coco a jam yn y canol, siolced tywyll ac oren, cnau pistachio a lemon ayyb. Mae’r opsiynau yn hirfaeth!
 
Cynhwysion
225g blawd codi
Pinsiad o halen
110g menyn
50g siwgr gwyn mân
50g llugaeron sych
75g siocled gwyn wedi dorri’n fân
1 wy mawr wedi’i guro
Ychydig o laeth os oes angen i gymysgu
 
Dull

Hidlwch y blawd a’r halen i bowlen gymysgu a rhwbiwch y menyn i’r gymysgedd tan ei bod yn edrych fel briwsion bara. Ychwanegwch y siwgr, llugaeron a’r siocled gwyn a chymysgwch i wasgaru’r cynhwys ...

darllenwch mwy

Golwg yn ôl ar 2011 drwy gyfrwng fideo

28/12/2011
Categori: Ar-lein, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

EDRYCH YN ÔL AR 2011 - Golwg yn ôl ar 2011 drwy gyfrwng fideo
 
Rhai o'r digwyddiadau pwysig neu ddiddorol gafodd eu hadrodd yn ystod 2011 ar wefan BBC Cymru drwy gyfrwng fideo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IONAWR
Aeth Craig Duggan i Feirionnydd i glywed mwy
Parhau yn fregus mae rhagolygon economaidd ac felly cynyddu mae pris aur ar farchnadoedd y byd.
Yng Nghymru mae panio am aur wedi bod yn digwydd ers canrifoedd mewn rhai ardaloedd.
Ond ar hyn o bryd nid yw panio yn cael ei ganiatáu yn un o'n ardaloedd aur enwoca' - ardal Dolgellau - oherwydd pryder am yr effaith ar yr amgylchedd.
 
 
 
 
...

darllenwch mwy

Wedi cael digon o fwyta twrci? Beth a...

28/12/2011
Categori: Bwyd

Diolch i Sioned Mills - Sgwennu Llefenni am y Blog yma:
 
Unwaith eto, dwi heb fod yn blogio ers sbel, ymddiheuriade! Ond, mae’r dyddiadur bwyd dal yma er mod i ddim ddigon dewr i gyhoeddi llawer, fel esiampl mae na drychineb pobi go iawn yn dod yn y post nesa!
 
Dyma nhw y burgers cartref, post anhymorol arnai ofn, ond blasus tu hwnt. Sori o flaen llaw i’r llysieuwyr sy’n darllen, sgipiwch y post yma.
 
Heno benderfynon ni hitio’r eidion cyn y wledd Nadolig. Mae hyn i gyd wedi imi wedi cael blas go iawn ar burgers di’w coginio yn eitha amrwd yn Gourmet Burger Kitchen  yn y brifddinas (mae na ddau gangen!). Mae’r rhai yn GBK yn d ...

darllenwch mwy

'Carreg filltir' i gyhoeddwyr

27/12/2011
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Am y tro cyntaf mae modd darllen detholiad o lyfrau Cymraeg ar declyn y Kindle.

Mae'r Lolfa wedi cyhoeddi naw o nofelau poblogaidd Cymraeg yn e-lyfrau ar wefan Amazon.
 
Yn gynharach yn y flwyddyn dywedodd y cyhoeddwyr eu bod yn rhwystredig am nad oedd Amazon yn "gallu cyhoeddi llyfrau Cymraeg" ar y Kindle.
 
Roedd y wasg wedi gofyn am gyhoeddi llyfrau yn y dull hwn ers 2010 ond mae gwaith technegol yn golygu y gall Amazon gyhoeddi e-lyfrau Cymraeg. '
 
Yn bell'
 
"Yn sgil galw nifer o gwsmeriaid dros y flwyddyn rydyn ni wedi cyhoeddi nifer o'n nofelau poblogaidd ar y Kindle eleni," meddai Garmon Gruffudd o'r Lolfa.
 
"Gobeithio y bydd hyn yn gyfle i ...

darllenwch mwy

Tybed os mai yn fan hyn y mae Sion Co...

22/12/2011
Categori: Newyddion

Tybed os mai yn fan hyn y mae Sion Corn yn byw? Dyma dy Gareth Edwards sydd yn drydanwr yn ardal y Bala. Os ydych chi yn y cyffunia rhywbryd, mae werth ei weld, ac mae hefyd yn hel tuag at elusenau gwahannol.
 
 

Rhaglenni dros y Nadolig ar S4C

21/12/2011
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Rhagflas rhai o raglenni'r Dolig ar S4C, gan gynnwys Noson Lawen Ieuenctid, Pobol y Cwm, Sioe Dolig Tudur Owen, Dim Byd, Cariad@Iaith:Love4Language, Dudley: Pryd o Ser, Jonathan, Seren Nadolig Rhos, Mel a Nia, Rhydian, Only Men Aloud a mwy.
 
 
 
 
 


 
Gwefan S4C