Ar drothwy Gŵyl Fwyd Sain Ffagan

05/09/2017

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Gŵyl Fwyd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn dychwelyd i Amgueddfa Werin Cymru y penwythnos hwn gyda llu o ddanteithion ar gael.

Bydd cyfle i flasu’r bwydydd a diodydd Cymreig gorau mewn lleoliad unigryw, byddwn hefyd yn cynnig sesiynau aromatherapi a yoga, a gall pobl ddysgu mwy am fwyd iachus yn y prif adeilad newydd.

 

Wnaethoch chi erioed ymgolli mewn aromatherapi neu fforio? Ymunwch yn San Ffagan gydag Adele Nozedar i ddysgu rhagor am bwerau iachaol planhigion, neu dewch i chwilio am blanhigion blasus yn y cloddiau. Neu dreulio sesiynau hanner awr arbennig a rhoi cynnig ar ddysgu yoga.

 

Mae croeso i ddechreuwyr llwyr ac fe gynhelir sesiynau hirach brynhawn Sadwrn os ydych chi’n cael blas arni! Bwyta’n well – teimlo’n well. Bydd yr arbenigwyr maeth Joanne Crovini a Cadi Fôn yn rhoi cyngor ar wella diet i wella iechyd ac hefyd yn rhoi cyngor craff ar ddysgu’r plant i fwyta’n iach.

 

Gall ymwelwyr â’r Ŵyl Fwyd flasu a phrynu cynnyrch mwy nag 80 o stondinau sy’n swatio yng nghysgod adeiladau hanesyddol yr Amgueddfa. Beth am brynu bara a theisennau ffres o fecws yr Amgueddfa, neu flasu selsig porc cartref – cynnyrch anifeiliaid a fagwyd ar fferm yr Amgueddfa.

 

O ddanteithion traddodiadol Cymreig i arlwy arbenigol, dyma rai o’r stondinwyr fydd yn tynnu dŵr i’r dannedd dros y penwythnos: The Blaenafon Cheddar Company, Celtic Country Wines, The Chocolate Brownie Company, Cwm Rhondda Ales, Daisy Graze, Delicia Cakes & Teas, Eccentric Gin, El Chilango Cocina Mexicana, Glam Lamb, Graffeg, Hallets Cider, Leaf and Petal, Morgans Family Butcher, The Pear Tree Deli,  Pettigrew Bakeries, Riverford Home Delivery, Science Cream, Shellys - The Welsh Shortbread Company, The Spanish Buffet, Tomos a Lilford, Williams Brothers Cider.

 

Dathlu canmlwyddiant Sefydliad y Gweithwyr Oakdale

 

Os gewch chi lond bol ar lenwi’ch boliau, bydd digon o weithgareddau yma hefyd i ddiddanu’r teulu cyfan. Mae Sefydliad y Gweithwyr Oakdale yn dathlu’i ganmlwyddiant dros y penwythnos – dewch i ddysgu mwy am un o adeiladau mwyaf poblogaidd Sain Ffagan.

 

Galwch draw i Sgubor Kennixton i weld yr arlwy o afalau, a bydd y cigydd lleol John Hughes hefyd yn arddangos ei grefft. Beth am droi eich llaw at odro’r gwartheg model, neu bysgota plu ar lynnoedd y Castell gyda’r Pencampwr Byd, Hywel Morgan?

 

Mae bara arbennig yn Sain Ffagan. Galwch draw i Bopty Derwen i weld y pobydd wrth ei waith cyn troi am Siop Gwalia i weld beth fyddai mewn basged siopa yn y 1920au (a beth fyddai’r pris!).

 

Dywedodd Rhodd Hughes, Swyddog Digwyddiadau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, “Roedden ni am gynnig rhywbeth ychydig yn wahanol i’n hymwelwyr eleni, felly mae’r gornel ddaionus a’i gweithgareddau yn gyfle i bawb ymlacio dros y penwythnos.

 

“Bydd nifer fawr o stondinau bwyd a chynhyrchwyr yno fel arfer, yn ogystal â digwyddiadau a gweithgareddau gwych i’r teulu cyfan. Ac wrth gwrs, mae’n gyfle ardderchog i fwynhau’r adeiladau hanesyddol a’r gerddi a phrofi crefftau a gweithgareddau traddodiadol. Mae’n lleoliad gwych gyda rhywbeth at ddant pawb.”

 

Gallwch weld y rhaglen lawn ac amseroedd ar y wefan 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru