Ar drothwy Gŵyl Fach y Fro

14/06/2017

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond 3 diwrnod tan Gŵyl Fach y Fro 2017, mae’r trefnwyr yn edrych ymlaen yn fawr i lwyfannu gŵyl i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth am y Gymraeg ym Mro Morgannwg.

Cynhaliwyd yr ŵyl am y tro cyntaf yn 2015, a gyda diolch i gefnogaeth parhaus gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Loteri Fawr a Chyngor Bro Morgannwg, mae Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd unwaith eto i Ynys y Barri ar ddydd Sadwrn Mehefin 17eg.

 

Yn perfformio yn Gŵyl Fach y Fro 2017 bydd Bryn Fôn a’r Band, Candelas, HMS Morris, Eady Crawford, Band Nantgarw a Band Jazz Rhys Taylor. Hefyd, bydd cannoedd o blant o ysgolion Cymraeg y Sir yn camu i’r llwyfan i berfformio yn ystod y diwrnod, sy’n cael ei gyflwyno gan y DJs Elan Evans a Bethan Elfyn.

 

Bydd stondinau cynnyrch a chrefftau Cymreig gan ddarparwyr lleol yn yr ŵyl yn oystal ag ardal chwarae, beiciau bybls, sgiliau syrcas, wâc welis ar y traeth, gweithdai a gweithgareddau amrywiol gan bartneriaid Cymraeg yr ardal gan gynnwys Canolfan Cymraeg i Oedolion Bro Morgannwg, Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin ac Adran Chwaraeon yr Urdd.

 

Bragdy lleol

 

Mae’r ŵyl yn cynnwys bar bydd yn cael ei redeg gan y bragdy lleol Tomos & Lilford, a bwyd wedi’i arlwyo gan Grazing Shed, Pizza Ffwrnes a Bay 5.

 

Elfen hollbwysig i Gŵyl Fach y Fro yw ei fod yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, mewn lleoliad unigryw, cyhoeddus a phoblogaidd ar Ynys y Barri, gan ei wneud yn ddigwyddiad hynod hygyrch i bawb; boed yn siaradwr Cymraeg, neu’n cael eu profiad cyntaf o’r iaith a’r diwylliant. Mae’r digwyddiad yn dechrau am 11.30am ac yn gorffen am 7pm.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru