Ar drothwy gŵyl chwedlau fawreddog yn Harlech a Chrughywel

Bydd storïwyr, awduron a cherddorion yn dod ynghyd wythnos nesaf yng Nghastell Harlech a Llys Tre-tŵr, Crughywel ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau gan Ŵyl Chwedlau Beyond the Border a Cadw, fel rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017.

Mae gan Gastell Harlech le arbennig mewn Chwedloniaeth Gymraeg, ac o ddydd Mawrth 22 i ddydd Iau 24 Awst bydd rhai o storïwyr amlycaf Cymru’n ailadrodd y chwedlau a’r hanesion sy’n gysylltiedig â’r lle eiconig hwn. Ymhlith y rhai fydd yn cymryd rhan fydd dau storïwr amlwg iawn o Ogledd Cymru — Dafydd Davies-Hughes ac Eric Maddern.

 

Ar benwythnos Gŵyl y Banc ym mis Awst, bydd gŵyl yn llawn straeon a cherddoriaeth ar gyfer y teulu cyfan yn cael ei chynnal yn Llys Tre-tŵr, sydd wedi’i lleoli yn nyffryn hardd Gwy. Bydd hefyd bwyd, crefftau, gweithdai, gemau a bar trwyddedig yno.

 

Ymhlith yr adroddwyr fydd yn ymddangos yn Nhre-tŵr fydd y storïwr lleol a’r awdur, Daniel Morden. Dywedodd Daniel: “Mae gŵyl adrodd straeon a Thre-tŵr yn gyfuniad perffaith. Pan fyddaf i’n cerdded drwy’r gatiau mae’n teimlo fel pe bawn i’n teithio’n ôl mewn amser. Mae’n lleoliad sy’n llawn cymaint o atgofion, fel bod hanner fy ngwaith wedi’i wneud eisoes.”

 

Adrodd straeon

 

Dywedodd David Ambrose, Cyfarwyddwr Creadigol Beyond the Border: “Rydym yn falch o fod yn cydweithio gyda Cadw i gyflwyno’r digwyddiadau hyn yn ystod Blwyddyn y Chwedlau. Gyda chymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Beyond the Border wedi bod yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer adrodd straeon dros y blynyddoedd. Mae eleni’n gyfle gwych i ni adeiladu ar y gwaith hwnnw trwy gyflwyno perfformwyr o’r safon uchaf yn rhai o safleoedd prydferthaf Cymru.”

 

Am fwy o fanylion ynghylch Digwyddiadau Adrodd Straeon Blwyddyn y Chwedlau, ewch i'r wefan  neu Dod o Hyd i Ddigwyddiad. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru