Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr

26/05/2017

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Rydym ar drothwy wythnos gyffrous Eisteddfod yr Urdd 2017 ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, ac fe fydd cyfle i wylio popeth yn fyw o'r Maes ar S4C yn dechrau ddydd Sul yma hyd at ddydd Sadwrn, Mehefin y 3ydd.

Ac mae yna groeso mawr yn disgwyl unrhyw un fydd yn ymweld â'r Ŵyl wrth i'r ardal edrych ymlaen i weld y miloedd yn tyrru. 

 

Meddai Tegwen Elis, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd 2017, "Dyma'r tro cyntaf i'r Ŵyl ddychwelyd i'r ardal ers 1991, ac mae'r trigolion yn awyddus iawn i estyn croeso cynnes iawn i bobl Cymru. Mae'r awyrgylch yn un llawn cyffro wrth i'r ysgolion gael eu haddurno'n goch, gwyn a gwyrdd, ac wrth i'r maes gael ei drawsnewid i fod yn Ŵyl yn barod i groesawu pawb.

 

"Mae'r bobl leol wedi bod yn gefnogol iawn i'r Eisteddfod ac wedi llwyddo i godi swm enfawr o arian tuag at y gronfa leol ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu gwaith caled."

 

Bydd yr Ŵyl yn dechrau gyda'r Gyngerdd Agoriadol ar nos Sul, 28 Mai, gyda'r gyflwynwraig Siân Lloyd yn arwain y noson. Ymysg y sêr fydd yn perfformio, bydd seren y West End, Sophie Evans, Only Boys Aloud a Dawnswyr Bro Taf.

 

Yna, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, fe fydd y darllediadau'n dechrau am 10 y bore ac yn cynnwys y cystadlu, y bwrlwm gefn llwyfan, ynghyd â naws y stondinau, gweithgareddau a cherddoriaeth fyw ar hyd y maes. Ac fe fyddwch mewn cwmni da gydag Anni Llŷn, Iwan Griffiths, Lois Cernyw a Trystan Ellis-Morris wrth y llyw i'ch tywys drwy'r dydd.

 

Bob nos, fe fydd Heledd Cynwal yn bwrw golwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r dydd yn y rhaglen uchafbwyntiau. Wrth gwrs, fe fydd yr wythnos i gyd yn binacl i bawb sydd wedi bod yn helpu gyda'r paratoadau yn yr ardal.

 

Cyfeillgarwch newydd

 

Dywedodd Tegwen Elis, "Oherwydd yr Eisteddfod, mae 'na gyfeillgarwch newydd wedi'i sefydlu o fewn cymunedau ac ar draws y dalgylch. Mae nifer o'r pwyllgorau apêl wedi awgrymu y byddan nhw'n parhau i gynnal digwyddiadau Cymraeg a dwyieithog yn dilyn yr Eisteddfod. Rwy'n gobeithio bydd y profiad o fod yn rhan o'r gweithgarwch yn aros gyda thrigolion yr ardal am weddill eu hoes."

 

Gallwch gael y newyddion diweddaraf o'r maes drwy ddilyn cyfrifon rhwydweithiau cymdeithasol S4C – bydd diweddariadau ar Facebook a Twitter yn ogystal â golwg tu ôl i'r llenni ar Instagram a Snapchat. Bydd cystadlaethau sydd wedi eu darlledu hefyd ar gael i'w gwylio eto ar YouTube.

 

Bydd holl raglenni'r wythnos ar gael i'w gwylio eto ar alw ar-lein ar s4c.cymru ac ar BBC iPlayer, neu ar ap S4C.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru