Apwyntio Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru

03/11/2014

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o groesawu pump o Gyfarwyddwyr newydd i’w Fwrdd Rheoli. Gydag arbenigedd mewn meysydd amrywiol, ac ystod eang o ddiddordebau, da yw derbyn yr aelodau newydd hyn i’r Bwrdd sy’n arwain gweithgaredd a strategaethau Llenyddiaeth Cymru.

 

Hannah Ellis - Portffolio Rhyngwladol

 

Mae Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas, yn athrawes gynradd ac yn Llywydd Cymdeithas Dylan Thomas a sylfaenydd Dylan Thomas 100. Mae Hanna’n angerddol dros hyrwyddo talent a diwylliant Cymreig yn rhyngwladol.

 

Siôn Hughes - Portffolio'r Gyfraith

 

Mae Siôn yn arbenigo mewn Cyfraith y Cyfryngau, ac mae’n gynhyrchydd ac yn awdur. Ymunodd Siôn a HTV Cymru yn 1986 lle dechreuodd ei yrfa ym myd teledu. Cyhoeddir ei nofel gyntaf, Llythyrau Llwch, gan Y Lolfa ym mis Tachwedd 2014.

 

Kate North - Portffolio Addysg a Llythrennedd

 

Mae Kate North yn awdur ac yn academydd. Cyhoeddwyd ei nofel, Eva Shell (Cinnamon Press), yn 2008 a’i chasgliad o farddoniaeth, Bistro (Cinnamon Press), yn 2012. Mae’n dysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

 

Llio Maddocks - Cynrychiolydd Pobl Ifainc

 

Mae Llio yn gweithio yn adran gwerthiant rhyngwladol gwasg Penguin Random House yn Llundain. Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd Meirionydd 2014, ac mae hi'n awdur blog llwyddiannus am lyfrau a llyfrgelloedd.

 

James Dunn - Cynrychiolydd Pobl Ifainc

 

Mae James, ymchwilydd gwleidyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ysgrifennydd cenedlaethol y British Fantasy Society ac fe fu’n gynrychiolydd Pobl Ifainc ar Fwrdd Ifainc y Siambr Fasnach.  
 

Am ragor o wybodaeth am Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru, cliciwch yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net