Apêl Teganau blynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin ar ei hanterth

08/11/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Apêl Teganau blynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin bellach yn ei hanterth ac yn derbyn teganau hyd at Noswyl Nadolig.

Maent yn apelio i breswylwyr caredig Sir Gaerfyrddin sydd ag ychydig o arian sbâr i helpu i roi gwên ar wynebau plant a theuluoedd sydd mewn angen y Nadolig hwn.

 

Anogir preswylwyr ledled y Sir i helpu'r rhai sydd mewn angen drwy roi anrhegion, nwyddau ymolchi neu eitemau bwyd sy'n addas ar gyfer plant oed 0-16 y Nadolig hwn.

 

Mae Cyngor yn gofyn i’r bobl hynny sy'n ddigon caredig i gyfrannu at yr Apêl ddarparu anrhegion heb eu lapio er mwyn iddynt allu cael eu sortio'n hawdd gan ein tîm gweithgar.

 

Bydd yr anrhegion a gyfrannwyd yn cael eu rhoi i deuluoedd nad ydynt, am nifer o resymau, yn gallu dathlu'r Nadolig yn y ffordd y mae'r gweddill ohonom yn ei chymryd yn ganiataol.

 

Mae ysgolion, canolfannau teulu, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr ieuenctid yn nodi'r rheiny sydd fwyaf angen cymorth.

 

Caiff staff y Cyngor gymorth gan wirfoddolwyr er mwyn didoli, lapio a dosbarthu teganau a hamperi yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.

 

Nifer anhygoel o roddion

 

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens fod yr Apêl Teganau ac Anrhegion Nadolig yn tyfu mewn maint bob blwyddyn. "Mae'r nifer anhygoel o roddion rydym yn eu derbyn dros gyfnod prysur yr ŵyl bob blwyddyn o ganlyniad i'n trigolion hael ledled y sir. Prin y gallwn ni ddiolch digon am y rhoddion amrywiol sy'n addas i fabanod newydd-anedig yn ogystal â phobl yn eu harddegau.

 

Ar adeg o roi a derbyn anrhegion, hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r holl fusnesau sy'n rhan o'r apêl am eu haelioni a'u cefnogaeth, yn enwedig Nolan, sydd wedi caniatáu i'r apêl gael ei chynnal ar ei safle yn Nhre Ioan."