Apelio am atgofion ar gyfer arddangosfa Clwb Pêl-droed Bangor

07/01/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae cymdeithas clwb pêl-droed un o brif glybiau Uwch Gynghrair Cymru yn apelio am atgofion gan y cyhoedd i greu arddangosfa am hanes y clwb yng nghystadlaethau Ewrop.  

 

Mae Cymdeithas Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Dinas Bangor ar y cyd â Storiel yn bwriadu cynnal arddangosfa i ddathlu’r gemau y mae Bangor wedi eu chware yn erbyn timau o gyfandir Ewrop un ai gartref neu dramor.

 

Bu’r clwb yn chwarae timau o gynghreiriau amrywiol o Wlad Pwyl i Bortiwgal, ond mae dau uchafbwynt yn bendant yn ôl Glynne Roberts, un o Gyfarwyddwyr y Clwb.

 

Meddai: “Yn 1962 daeth tîm pêl-droed Napoli i Farrar Road ar ôl i Fangor guro Cwpan Cymru a chael mynediad i Gwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop UEFA, ac yn 1985 daeth Atletico Madrid i Fangor i herio’r tîm. Byddem wrth ein boddau cael clywed hanesion a gweld memorabilia neu luniau o’r gemau hyn, mae croeso i chi un ai gysylltu gyda Megan Corcoran yn Storiel, neu Kevin Owen a minnau o’r Clwb Cefnogwyr.”

 

Symudodd Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor i adeilad Storiel, sef Plas yr Esgob ar ei newydd wedd yn Hydref 2015 a bydd ar agor i’r cyhoedd yn ystod ail hanner mis Ionawr. Mae Storiel yn bartneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor.

 

Mae gofod pwrpasol yn Storiel i grwpiau cymunedol guradu arddangosfeydd o dro i dro, a Chymdeithas Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yw’r cyntaf i roi arddangosfa at ei gilydd yn y gofod yma. Bydd creiriau o gasgliad Storiel, y Clwb a gan gefnogwyr i’w gweld ynghyd â phytiau diddorol eraill. 

 

Llwyddiannu’r clwb

 

Dywedodd Kevin Owen, Swyddog Cyfryngau’r Clwb: “Rydan ni yn edrych ymlaen at gael yr arddangosfa yma yn Storiel, mae pobol Bangor yn falch iawn o’r tîm, ac mae cael y cyfle i arddangos llwyddiannau’r Clwb mewn lleoliad canolog yn y ddinas yn wych.”

 

Ychwanegodd Megan Corcoran o Storiel: “Pleser mawr oedd cael cynnig y gofod cymunedol yma i Gymdeithas Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, ag edrychwn ymlaen am geisiadau tebyg gan aelodau eraill o gymuned Gwynedd.”

 

Bydd yr arddangosfa bêl-droed ar agor ym mis Chwefror 2016, cadwch olwg am fanylion pellach ar dudalen Facebook Storiel a Chlwb Pêl droed Dinas Bangor.

 

Os oes gennych eitemau allai fod yn addas ar gyfer yr arddangosfa, cysylltwch â Megan Corcoran, Swyddog Cyfranogi Treftadaeth Cymunedol Storiel ar MeganCynanCorcoran@gwynedd.gov.uk, 01248 353 368 neu cysylltwch gyda Glynne Roberts / Kevin Owen o’r clwb trwy'r wefan.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru