Apêl i sicrhau dyfodol Ffermwyr Ifanc Cymru

29/01/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cafwyd apêl gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru i randdeiliaid i helpu i sicrhau ei ddyfodol, yn dilyn newyddion bod y mudiad i golli ei brif ffynonellau cyllid o ddwy ffrwd.

 

Yn y gorffennol mae’r cyllid hanfodolyma wedi dod gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru trwy raglen grantiau Cyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol wedi bod yn gyfrwng i alluogi’r mudiad i gynnal rhaglen lewyrchus o addysg a datblygiad personol i’w 6,000 o aelodau ar draws 155 o glybiau ledled Cymru.  

 

Meddai Cadeirydd CFfI Cymru, Iwan Meirion: “Rydym yn hynod siomedig o dderbyn  y newyddion hyn gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Chyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol.  Mae’r cyllid hwn yn angenrheidiol i ni gynnal ein rhaglenni addysgol i filoedd o bobl ifanc sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru. Er ein bod ni’n deall ac yn disgwyl y byddai’r  mudiad yn gorfod ysgwyddo rhywfaint o faich y toriadau yn y sector cyhoeddus, roedd maint y toriadau hyn yn syndod mawr”.

 

Fel esboniodd Iwan:  “Dros y degawdau, mae’r CFfI wedi elwa o gefnogaeth neilltuol gan bobl cefn gwlad, rhanddeiliaid a mudiadau’r sector cyhoeddus.  Rydym yn galw ar bawb sydd wedi bod yn gysylltiedig i’n helpu ni sicrhau dyfodol y mudiad hwn sydd wedi bod o fudd i filoedd lawer o bobl ifanc dros y blynyddoedd.”

 

Mae swyddogion CFfI Cymru eisoes wedi cynnal cyfarfodydd adeiladol â rhai Aelodau blaenllaw o’r Cynulliad a gydag uwch-swyddogion y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans.

 

Mae’r mudiad hefyd yn awyddus iawn i gwrdd ag uwch-swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru, gweision sifil a rhagor o Aelodau’r Cynulliad i sicrhau cefnogaeth.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net