Ansawdd aer yng Ngheredigion gyda’r gorau yng Nghymru

20/02/2019

Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion gyda'r gorau yng Nghymru. Mae lefelau rhai llygryddion aer yn cwympo yn y sir.

 

Mae Adroddiad Cynnydd ar Strategaeth Ansawdd Aer Ceredigion 2018 wedi dangos bod safonau ansawdd aer yn cydymffurfio â Deddf yr Amgylchedd 1995. Cymeradwywyd yr adroddiad gan Gabinet y cyngor mewn cyfarfod ar 19 Chwefror 2019.

 

Caiff ansawdd aer ei fonitro ar gyfer pedwar llygrydd aer allweddol, a chaiff y canlyniadau eu cymharu â safonau ansawdd. Mae tueddiadau'n dangos bod crynodiadau rhai o'r llygryddion aer yn cwympo yng Ngheredigion. Gellir gweld hyn yn Aberystwyth, lle mae lefelau nitrogen deuocsid yn disgyn ar ochrau ffyrdd a lle mae’r broblem ar ei gwaethaf.

 

Y Cynghorydd Gareth Lloyd yw'r aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ddiogelu'r Cyhoedd. Meddai, “Mae pobl wedi dod i Geredigion am olygfeydd hardd ac awyr iach. Mae'r data gennym bellach i ddangos mai Ceredigion yw un o'r llefydd gorau ar gyfer ansawdd aer yng Nghymru.”

 

Gostyngiad

 

“Mae allyriadau carbon y cyngor wedi gostwng bron 45% ers 2007 ac rydym wedi ymrwymo i wneud yn siŵr ein bod yn ei leihau ymhellach.”

 

Mae rhai heriau o ran ansawdd aer yng Ngheredigion yn parhau. Mae’n bosib y bydd canllawiau yn cael eu rhagori ar os mabwysiedir safonau newydd llymach yng Nghymru. Efallai na fydd yr heriau yng Ngheredigion yn gallu cael eu rheoli ar lefel leol.