Anrhydeddu Rheolwr Cymru, Chris Coleman

12/01/2017

Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Derbyniodd Rheolwr Cymru Chris Coleman radd er Anrhydedd gan Brifysgol Abertawe ddoe.

Cyflwynwyd y radd MSc i Chris Coleman yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe yn ystod seremoni raddio Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. 

 

Yn ystod ei blentyndod yn ardal Townhill Abertawe, roedd Chris Coleman yn gefnogwr brwd Clwb Pêl-droed Lerpwl.  Chwaraeodd yn broffesiynol am y tro cyntaf i Ddinas Abertawe yn ystod hydref 1987, ac yntau'n 17 oed. 

 

Yn ystod ei gyfnod gyda'r Elyrch, symudodd drwy rengoedd carfan ryngwladol Cymru, o'r tîm ieuenctid i'r tîm dan 21 oed.  Chwaraeodd bron 200 o weithiau i'r clwb yn ne Cymru gan eu helpu i ennill Cwpan Cymru ym 1989 ac ym 1991 pan wisgodd grys yr Elyrch am y tro olaf.  

 

Ym 1991, llofnododd gyda Crystal Palace a oedd yn yr Adran Gyntaf ar y pryd. Yn ystod ei gyfnod gyda'r clwb, cafodd ei ddewis i chwarae i brif dîm Cymru am y tro cyntaf.  Sgoriodd yn ei gêm ryngwladol gyntaf i Gymru - yr un gyntaf o 32 - yn Vienna yn erbyn Awstria ar 29 Ebrill 1992 a'r sgôr derfynol oedd 1-1.

 

Ym mis Rhagfyr 1995, llofnododd gyda Blackburn Rovers, pencampwyr yr Uwch Gynghrair, am £2.8 miliwn. Ym 1997, symudodd eto, i Fulham dan reolaeth Kevin Keegan am £1.9 miliwn, y ffi uchaf a dalwyd erioed gan y clwb am chwaraewr ar y pryd. Yn fuan fe'i penodwyd yn gapten y clwb, gan helpu Fulham i ennill pencampwriaeth yr Ail Adran ac yna dyrchafiad i'r Uwch Gynghrair dan arweiniad Jean Tigana.

 

Cyhoeddodd ei ymddeoliad fel chwaraewr ym mis Hydref 2002 ar ôl iddo dorri ei goes mewn damwain car ac, yn yr un mis, ymunodd â staff hyfforddi Fulham o dan Tigana. Cafodd ei enwi'n rheolwr parhaol Fulham ym mis Mai 2003, ac ef oedd rheolwr ieuengaf yr Uwch Gynghrair ar y pryd.

 

Ewro 2016

 

Ym mis Ionawr 2012, fe'i penodwyd yn rheolwr tîm cenedlaethol Cymru ac, ym mis Hydref 2015, a dan arweiniad, fe lwyddodd  Cymru i gyrraedd Ewro 2016, gan olygu bod Coleman wedi arwain Cymru i'w twrnamaint rhyngwladol cyntaf ers 1958 ac yn Ffrainc, fe gyrhaeddodd Cymru y rownd gyn-derfynol. 

 

Wrth dderbyn ei radd er anrhydedd gan Brifysgol Abertawe, meddai Mr Coleman: "Mae'n bleser ac yn anrhydedd mawr derbyn y gydnabyddiaeth hon gan Brifysgol Abertawe.  Mae'n golygu cymaint bod y gydnabyddiaeth yn cael ei chynnig gan fy ninas enedigol. Rwy'n derbyn hon ar ran pob aelod o'm teulu a'm holl ffrindiau sydd wedi fy helpu i lwyddo yn y proffesiwn a ddewisais. Diolch yn fawr."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru