Anrhydeddu Emyr Jenkins ym Mhrifysgol Aberystwyth

18/07/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae prif weithredwr cyntaf Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd wedi rhoi oes o wasanaeth i’r celfyddydau yng Nghymru, wedi cael ei anrhydeddu â Chymrodoriaeth o Brifysgol Aberystwyth.

Cafodd Emyr Jenkins ei eni ym Machynlleth, gan dderbyn ei addysg yno cyn graddiodd mewn Ffiseg o Aberystwyth yn 1961.

 

Aeth ymlaen i weithio i’r BBC yng Nghaerdydd lle bu’n cyflwyno bwletinau newyddion yn Gymraeg a Saesneg ar y radio a’r teledu, yn sylwebu ar ddigwyddiadau ac, o 1971-78, yn gweithio fel trefnydd rhaglenni i Gymru.

 

Fel Cadeirydd cyntaf y Mudiad Ysgolion Meithrin yn nechrau’r 1970au, chwaraeodd ran allweddol yn yr ymgyrch dros addysg Gymraeg.

 

Cefndir

 

Yn 1978 fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr yr Eisteddfod Genedlaethol, a bu yn y swydd honno am bymtheg mlynedd.

 

Yna, yn 1993 daeth yn Gyfarwyddwr Cyngor y Celfyddydau yng Nghymru a’r flwyddyn ganlynol fe’i gwnaed yn Brif Weithredwr cyntaf Cyngor Celfyddydau datganoledig Cymru, swydd y bu ynddi hyd iddo ymddeol yn 1998.

 

Cyflwynwyd Emyr Jenkins gan Dr Anwen Jones, Dirprwy Is-Ganghellor: Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth, mewn seremoni raddio ar ddydd Iau 18 Gorffennaf 2019.