Anrhydeddu cyfraniadau oes ym Mhrifysgol Bangor

Llion Williams

Bydd sawl enw cyfarwydd yng Nghymru yn derbyn anrhydedd am eu gwaith a’u cyfraniad i nifer o feysydd gan Brifysgol Bangor yr haf hwn.

Byddant yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol rhwng 17-21 Gorffennaf. 

 

Ymhlith yr enwau yw’r bardd a’r cynhyrchydd teledu, Ifor ap Glyn, yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaeth i’r iaith Gymraeg. Ifor ap Glyn yw’r pedwerydd Bardd Cenedlaethol ac mae eisoes wedi gwasanaethu fel Bardd Plant Cymru. Mae wedi ennill Coron yn Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith. Mae hefyd yn gynhyrchydd ac yn ddarlledwr ac yn gyfarwyddwr cwmni teledu annibynnol, Cwmni Da.

 

Mae’r bargyfreithiwr Gwion Lewis hefyd i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaethau i’r Gyfraith. Yn wreiddiol o Langefni, Ynys Môn, ystyrir i Gwion Lewis fod yn un o fargyfreithwyr disgleiriaf ei genhedlaeth. Yn ychwanegol i’w waith yn ei siambrau, Gwion yw golygydd adran ‘Cymru’ y Planning Encyclopedia. Mae’n siarad yn aml am faterion cyfreithiol ar deledu a radio, gan ennill gwobr BAFTA Cymru am y ‘Best Breakthrough’ am ei waith teledu yn 2013.

 

Erbyn hyn, mae nifer yn adnabod yr Athro Gareth Ffowc Roberts oherwydd ei bosau mathemategol y mae’n eu rhannu ar Twitter, sy’n denu ac yn drysu. Mae hefyd yn awdur nifer o lyfrau mathemateg poblogaidd. Drwy ei lyfrau, trydar, darlledu a sgyrsiau, mae wedi cyfrannu llawer at boblogeiddio mathemateg drwy’r iaith Gymraeg. Mae hefyd yn gyn- bennaeth y Coleg Normal ac yn gyn Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yn ogystal ag Athro Emeritws yn y Brifysgol. Bydd yn cael ei anrhydeddu gyda Chymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaethau i addysg.

 

Gwasanaeth i’r Iaith Gymraeg

 

 

Bydd Dr Cen Williams yn derbyn cymrodoriaeth am ei wasanaethau i’r iaith Gymraeg. Mae canlyniadau ei gyfraniad at addysg i’w gweld yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gydag arbenigwyr blaenllaw'r byd ym maes addysg ddwyieithog yn cydnabod ei gyfraniad at addysg ddwyieithog. Yn dilyn ei waith yn y sector addysg leol, ac yn y Coleg Normal, ef oedd pennaeth cyntaf Canolfan Bedwyr, y Brifysgol o’i sefydlu yn 1996. Datblygodd ‘Cymraeg Clir’, a, thrwy ei secondiad yn 2000-02,  bu’n gyfrifol am sefydlu’r corff a oedd yn rhagflaenydd i’r Coleg Cymraeg. Mae wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth ac wedi ennill y Goron yn yr Eisteddfod genedlaethol ym 1997.

 

Cyfraniad i’r theatr

 

Yr actor Llion Williams yw’r person cyntaf i ennill gwobrau perfformiad yn yr iaith Gymraeg a Saesneg gan Wobrau Theatr Cymru yn yr un flwyddyn. Derbyniodd wobr actor gwrywaidd gorau yn Saesneg am ei berfformiad yn y ddrama ddwyieithogBelonging/Perthyn a’r wobr am yr actor gwrywaidd gorau yn Gymraeg am ei ran yn Chwalfa, cynhyrchiad agoriadol Pontio ar y cyd â’r Theatr Genedlaethol. Yn gydymaith Theatr Clwyd, mae gan Llion brofiad theatr a theledu eang, a bydd yn cael ei anrhydeddu am ei gyfraniad i’r theatr.

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru