Anrheg Nadolig cynnar i bobl pentref Nasareth

14/12/2015

Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae anrheg Nadolig cynnar wedi dod i bobl Nasareth. Gall y cartref cyntaf yn y pentref yng nghefn gwlad Gwynedd archebu band eang cyflym iawn fydd yn cyrraedd cyflymder o hyd at 330Mbps – gan eu gwneud yn rhai o’r adeiladau sydd wedi’u cysylltu orau ym Mhrydain.

 

Bydd y cyflymder cyflym iawn yn galluogi pobl i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn well.  Er enghraifft, gall pawb yn y cartref wneud eu pethau eu hunain ar-lein, pawb ar yr un pryd, boed yn ffrydio ffilmiau manylder uwch, lawrlwytho cerddoriaeth, chwarae gemau, astudio neu gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.  

 

Gwnaethpwyd hyn yn bosib drwy ddefnyddio technoleg o’r enw cysylltiad ffeibr i’r adeilad ble y mae ffibr cyflym yn rhedeg yn uniongyrchol o’r gyfnewidfa ffôn i’r eiddo, yn hytrach nag i flwch ar ochr y ffordd.  

 

Ledled Gwynedd, mae Cyflymu Cymru eisoes wedi sicrhau bod gan 45,500 o gartrefi a busnesau fand eang cyflym iawn drwy gyfuniad o FTTP a thechnoleg band eang cyflym iawn Ffibr i’r Cabinet.  

 

Meddai Julie James, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Llywodraeth Cymru: “Mae’r ffaith y gall yr adeilad cyntaf yng nghymuned wledig Nasareth archebu band eang cyflym iawn yn dangos sut y mae Cyflymu Cymru yn gwneud gwahaniaeth ledled Cymru, gan gynnwys mewn ardaloedd sy’n anodd eu cyrraedd.  Dechreuodd y cynllun yng Ngwynedd a bellach gall 45,500 o adeiladau yn y sir ei ddefnyddio." 

“Bu hon yn flwyddyn wych i Cyflymu Cymru, gyda nifer yr adeiladau sy’n gallu derbyn band eang cyflymach yn fwy na 500,000 bellach, a Chymru yn arwain y ffordd ymysg y gwledydd datganoledig, gyda’r nifer sy’n gallu derbyn band eang. Yn 2016, bydd y rhaglen yn mynd yn ei blaen, gan ddod â chyflymder band eang cynt i’r ardaloedd na fyddai’n gallu ei dderbyn fel arall."  

 

Priodol

 

Dywedodd Ed Hunt, cyfarwyddwr rhaglen Cyflymu Cymru: “Mae’n hynod briodol bod cymuned o’r enw Nasareth yn derbyn band eang cyflym iawn yn ystod y Nadolig!

“Mae pentref Nasareth wedi ymuno â’r rhestr gynyddol o gymunedau gwledig yng Nghymru sydd bellach yn gallu dechrau defnyddio band eang cyflym iawn. Wrth i’r rhaglen barhau, byddwn yn gweld mwy a mwy o gymunedau fel Nasareth yn gallu manteisio ar gyflymder band eang cyflym iawn."

 

Meddai’r cynghorydd plwyf lleol, OP Huws, sy’n byw yn Nasareth:“Rwy’n croesawu’r gwasanaeth hwn yn yr ardal, gan fod band eang cyflym a dibynadwy yn hanfodol i bobl sy’n byw mewn cymunedau gwledig.”  

 

Mae Cyflymu Cymru bellach wedi cynnig band eang cyflym iawn i fwy na 530,000 o gartrefi a busnesau ledled y wlad ers dechrau’r rhaglen.  

 

Mae Rhaglen Cyflymu Cymru yn rhaglen enfawr fydd yn golygu gosod 17,500kms o wifren ffibr optig, a gosod oddeutu 3,000 o flychau gwyrdd ar ochr y ffordd, gan olygu y bydd 130 o adeiladau yn ychwanegol, ar gyfartaledd, yn cael mynediad i fand eang cyflym iawn ledled Cymru bob awr.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru