Annog rhieni i ddarllen gyda'u plant dros y 'Dolig

16/12/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi bod yn annog pobl led-led Cymru i neilltuo ychydig amser y Nadolig hwn i ddarllen gyda’u plant.

 

Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref yn ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru. Mae’n targedu rhieni, neiniau a theidiau, a gofalwyr, gan eu hannog i gymryd rhan yn addysg y plentyn drwy ddangos sut mae’r pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

 

Dywedodd y Gweinidog fod y Nadolig yn amser delfrydol i dreulio amser gyda’u plant, “Mae’r Nadolig yn amser perffaith i deuluoedd ac anwyliaid dreulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd. Fel tad prysur, fi yw’r cyntaf i gyfaddef y byddwn i’n hoffi gallu treulio mwy o amser o ansawdd gyda fy mhlant. Y Nadolig hwn, dwi’n edrych ymlaen i roi fy nghâs gweinidogol i’r neilltu ac ymgolli mewn llyfr da gyda fy mhlant.

 

Pethau Bach

 

Yn ôl Huw Lewis, “Y pethau bach rydyn ni’n eu gwneud fel rhieni sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddiwrnod ysgol ein plant. O edrych ar y profion rhyngwladol, mae yna rywfaint o dystiolaeth mai’r gwledydd lle mae rhieni yn cymryd rhan yn addysg eu plant sydd fwyaf llwyddiannus. Os ydyn ni am godi lefelau Cymru yn rhyngwladol, mae’n rhaid i hynny ddigwydd yng Nghymru hefyd.

 

Mae Huw Lewis yn annog rhieni i gydio mewn llyfr dros yr Wyl, meddai, “Y Nadolig hwn, dwi am annog rhieni ledled Cymru i fanteisio ar yr amser gyda’u plant, cydio mewn llyfr a gwneud gwahaniaeth go iawn i’w haddysg.”

 

Mae tudalennau Facebook a Twitter Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref yn cynnwys mwy o wybodaeth am sut gall rhieni gefnogi eu plentyn gartref a helpu ei berfformiad yn yr ysgol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru