Annog pobl i fentro’n gall ac aros yn ddiogel o gwmpas dŵr

22/07/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fentro'n gall a chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.

Mae Mentro’n Gall yn ymgyrch aml-asiantaeth sy'n ceisio sicrhau bod pobl yn cael eu hysbysu a'u paratoi cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored ac wrth i wyliau'r ysgol ddechrau, gallai’r ffaith fod pyllau nofio wedi cau arwain at bobl nofio ar yr arfordir neu'n fewndirol mewn afonydd neu lynnoedd.

 

Mae risg ychwanegol i nofio yn yr awyr agored na fydd pobl sy'n newydd i'r gweithgaredd neu'r lleoliad yn ymwybodol ohonynt. Gall gwrthrychau cudd o dan yr wyneb, effaith dŵr oer ar y corff, a pheryglon dŵr sy’n symud arwain pobl i drafferthion yn gyflym.

 

Dywedodd Joe Roberts, Ymgynghorydd Arbenigol Arweiniol: Mynediad a Hamdden Awyr Agored, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Wrth i ni groesawu ymwelwyr yn ôl i’n safleoedd, hoffem ofyn i bobl gymryd gofal ychwanegol mewn dŵr ac o’i amgylch, i amddiffyn eu hunain ac osgoi rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys yn ystod y cyfnod prysur hwn.
“Mae'n ddealladwy bod pobl yn chwilio am rywle i oeri ar ddiwrnod poeth, ond mae nofio gwyllt yn brofiad gwahanol iawn i nofio dan do.
“Mae angen i bobl fod yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain ac eraill gan asesu’r risgiau cyn iddyn nhw fynd i mewn i’r dŵr a thalu mwy o sylw i’r hyn sy’n digwydd o’u cwmpas.
“Os ydych chi'n rhiant, gallwch chi helpu trwy siarad â'ch plant am y peryglon o fod mewn dŵr a'r hyn sydd angen iddyn nhw ei wneud i fentro’n gall."

 

Cynnydd mewn nofio gwyllt

 

Dywedodd Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael croesawu ymwelwyr yn ôl i Gymru mewn ffordd sy'n ddiogel i'r gymuned ac i ymwelwyr.  Mae cynnydd mawr wedi bod yn y diddordeb mewn nofio gwyllt dros y blynyddoedd diwethaf. Ac nid oes unman gwell bron i fwynhau'r math yma o weithgaredd awyr agored nag yn nhirweddau enfawr Cymru. 

 

“Mae nofio mewn dŵr agored yn brofiad tra gwahanol i nofio mewn pwll. Mae'r cerrynt anweledig, dŵr oer a thonnau yn gwneud nofio gwyllt yn fwy o her o lawer.  Rydym yn gofyn i’r rhai sy’n mynd i’r dŵr fod yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain a diogelwch pawb sydd gyda nhw drwy asesu’r risgiau cyn mentro i’r dŵr a bod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd o’u hamgylch.”

 

Gellir canfod mwy am Fentro'n Gall yma, gyda gwybodaeth am nofio gwyllt yn ddiogel yma, ac wrth nofio ar lan y mor, gellir darllen am gd y glannau yma.