Annog amaethwyr i bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol

05/06/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog eu haelodau i fynd i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol, ddydd Iau yma er budd amaethyddiaeth.

Mae’r Undeb y’n cynrychioli amaethwyr ers 1955 wedi cynnal hystings ym mhob rhan o Gymru cyn yr etholiad, gan roi cyfle i bleidleiswyr glywed am weledigaeth pob plaid wleidyddol ar gyfer amaethyddiaeth.

 

“Mae nifer ohonom sydd wedi mynychu’r hystings yng ngofal UAC wedi gwrando ar y dadleuon gan bob plaid wleidyddol, yn ogystal â chadw llygad barcud ar ddadleuon yr etholiad ar y teledu.

 

“Rydym yn sefydliad sy’n wleidyddol niwtral a bob amser wedi gweithio gyda phob plaid wleidyddol i sicrhau’r gorau ar gyfer ein cymunedau gwledig, o’n harfordiroedd hyfryd i'n copaon uchaf, a phawb sy'n ennill incwm o amaethyddiaeth,” dywedodd Llywydd UAC Glyn Roberts.

 

Pleidlais bwysig i ddyfodol ein gwlad

 

“Mae'r bleidlais yn bwysig iawn i ddyfodol ein gwlad. Mae'n rhaid i ni gael y sbectrwm llawn o safbwyntiau yn yr etholiad hwn ac mae hynny'n cynnwys ein lleisiau gwledig ac ifanc.

 

"Rydym wedi cyfarfod ag ymgeiswyr yr Etholiad Cyffredinol o bob un o’r prif bleidiau yng Nghymru a'r DU i amlinellu blaenoriaethau allweddol yr Undeb ar gyfer amaethyddiaeth a amlinellwyd yn ein gofynion maniffesto, gan gynnwys ein prif orchymyn bod y Llywodraeth nesaf yn trafod trefniadau pontio Brexit gyda’r UE sy’n caniatáu digon o amser i gytuno ar delerau masnachu, a materion eraill sydd o fudd i Gymru, y DU a’r 27 o wledydd a fydd ar ôl yn yr UE,” 

 

Ychwanegodd Glyn Roberts, "Rydym am weld dyfodol llewyrchus i bobl go iawn ac mae amaethyddiaeth yn chwarae rhan allweddol yn hynny. Felly, byddwn yn annog pawb sydd a #AmaethAmByth yn agos at eu calon i wneud yr ymrwymiad i fynd i bleidleisio, waeth beth yw eu safbwyntiau gwleidyddol," 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru