Angen mwy o le i addysgu plant, nid cau ysgolion

29/06/2020

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gyda ysgolion Cymru ag eithrio Ynys Môn yn rhannol ailagor, mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan fod argyfwng Covid-19 wedi dangos fod angen mwy o le i addysgu plant a bod yn rhaid rhoi terfyn ar drefn cau ysgolion gwledig.

Dywedodd Ffred Ffransis, llefarydd Cymdeithas yr Iaith: “Nid yn unig  fod argyfwng Covid-19 wedi dangos na bydd am y dyfodol gweladwy yn addas i gau ysgolion pentre, ac anfon llawer o blant ar fysus i ysgolion mawr canolog, ond y bydd angen ystyriaeth frys i ailagor nifer o safleoedd ysgolion gwledig. Bydd cost ynghlwm wrth hyn yn sicr, ond bydd pob cam i ddiogelu ysgolion er mwyn y plant yn golygu buddsoddiad. Fel hyn, cawn fuddsoddi  yn ein cymunedau hefyd.”

 

Yn Nyffryn Teifi, mae swyddogion Neuadd yr Ysgol Llanfihangel-ar-arth wedi cynnig yr ysgol – a gaewyd yn 2003 – at ddefnydd yr Ysgol Ardal ym Mhencader os all fod o ddefnydd yn awr i addysgu plant y fro dan yr amodau newydd. 

Ar Ynys Môn, nid yw’r ysgolion yn ailagor oherwydd achosion lleol o’r afiechyd.

 

Cydymdeimlad 

 

Ychwanegodd Ffred Ffransis: “Mae ein cydymdeimlad gyda thrigolion Ynys Môn yn eu pryderon o’r newydd, a chydag arweinwyr y Cyngor wrth iddynt wynebu’r argyfwng. Fe ddaw amser yn fuan i roi heibio’r dadlau am ddyfodol  ysgolion, ac i sicrhau cytundeb. Gellid symud ymlaen yn fuan yn awr yn ardal Llangefni i roi sicrwydd i ysgolion Talwrn a Bodffordd, a’r un pryd adeiladu ysgol newydd gyda digon o ofod i ddisgyblion Ysgol Corn Hir Llangefni.”