Angen i S4C fod yn rhan o'r ymgyrch i adfer y Gymraeg?

13/10/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi pwysleisio’r angen i ffurfioli rôl S4C yn y genhadaeth o adfer a hyrwyddo’r iaith Gymraeg.

Mae’r mudiad yn galw am fabwysiadu datganiad, ar fodel teledu’r Maori yn Seland Newydd, i gyfrannu at ffyniant yr iaith.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol:“Byddai gweithredu ar sail datganiad o’r fath ar draws holl weithgareddau’r Sianel yn rhoi cyfeiriad pendant i’r gwasanaeth a’i berthynas â’r Gymraeg, a byddai’n gosod holl gynnyrch y Sianel yng nghalon yr ymdrech i gryfhau’r iaith.”

 

Ystyriaethau ariannol

 

Mae’r mudiad yn credu bod ystyriaethau ariannol yn hanfodol os yw’r sianel am wneud cyfraniad cadarn i hyrwyddo’r Gymraeg. Mae angen sicrhau rhyddid a chefnogaeth i S4C ehangu ac arloesi er mwyn ymateb i farchnad sy’n prysur newid, gan ddenu cynulleidfaoedd newydd yng Nghymru a thu hwnt.

 

Rhaid sicrhau cyllid digonol a sefydolog i ddatblygu’n hyderus ac arloesol. Rhaid anelu at sicrhau annibyniaeth olygyddol y sianel, ond gan ymorol yr un pryd na fyddai unrhyw drefniant newydd yn cyfaddawdu sicrwydd ariannol y dyfodol.

 

Ydych chi'n cytuno fod angen i S4C fod yn rhan o'r ymgyrch i adfer y Gymraeg yng Nghymru? Mae cyfle i chi bleidleisio: 

 

Ydych chi'n cytuno fod yna rôl i S4C?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)