Angen i lais Amaethwyr Cymru gael ei glywed

28/06/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi galw am gyfarfodydd cynnar gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain i sicrhau bod llais amaeth Cymru yn cael ei glywed, yn dilyn y bleidlais ddydd Gwener diwethaf i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Llywydd yr Undeb, Glyn Roberts, “Rydym hefyd wedi bod mewn cysylltiad gyda gwledydd eraill sydd ddim yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd, megis Norwy a’r Swistir er mwyn deall eu modelau amaethyddol nhw, a bydd y cyfnewidiau gwybodaeth yma yn sicrhau bod eu profiadau hwy o fudd i unrhyw gynlluniau sy’n cael eu datblygu yng Nghymru,” dywedodd Mr Roberts."

 

Bydd yr Undeb hefyd yn defnyddio ei rhwydwaith eang o ganghennau sirol i sicrhau bod barn a lleisiau ein haelodau trwy Gymru gyfan yn cael eu clywed yn ystod y cynllunio a negydu’r broses o adael. Bwriedir cynnal cyfarfod o Gadeiryddion yr holl siroedd yn ystod wythnos gyntaf mis Gorffennaf.

 

Lleisiau

 

Ychwanegodd, “Mae’n hanfodol bod lleisiau ein haelodau yn cael eu clywed, felly byddwn yn ymgynghori gyda nhw mor eang â phosib er mwyn sicrhau bod Cymru yn derbyn yr hyn sydd ei angen arni er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i amaethyddiaeth ac economïau gwledig cryfach.“

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru