Amgueddfa Ceredigion yn chwilio am wirfoddolwyr

18/08/2017

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel rhan o Amgueddfa Ceredigion yn agor ei drysau i ddatgelu mynedfa newydd ar y stryd yn ogystal â chaffi a siop newydd sbon danlli yr haf yma, mae'r Amgueddfa ar ei newydd wedd yn chwilio am lu o wirfoddolwyr i helpu gyda gwaith blaen y tŷ.

Dywedodd Amanda Partridge, Cydlynydd Gwirfoddolwyr yr Amgueddfa, "Mae gwirfoddolwyr yn gallu bod yn fendithiol iawn i'r Amgueddfa a gwella'r gwasanaeth sydd ar gynnig yn ddirfawr. Rydym yn croesawu oedolion o bob oed a chefndir.”

 

Mae Gwirfoddolwyr Blaen y Tŷ'n rhoi croeso cynnes a chyfeillgar i bawb i'r Amgueddfa. Maen nhw'n ateb cwestiynau'r ymwelwyr, delio ag ymholiadau wyneb yn wyneb a dros y ffôn a chyfeirio pobl at aelod staff priodol yr Amgueddfa fel bo angen.

 

Mae Michael Lewis wedi bod yn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa ers 2016, ac fe ddywedodd: "Mae'r gwaith yn braf iawn ac mae wedi bod yn fodd imi ddysgu sgiliau newydd a ffeithiau hanesyddol, gwella'r sgiliau oedd gen i a gwneud gwell defnydd arnyn nhw."

 

Tîm bach sy'n gweithio yn yr Amgueddfa ac mae'r gwirfoddolwyr a'r staff yn cydweithio'n glos. Mae'n gyfle gwych i sbecian y tu ôl i'r llenni a gweld sut mae amgueddfeydd yn cael eu rhedeg a'r cyfrifoldebau sydd ynglŷn â churadu mewn Amgueddfa. Mae hefyd yn gyfle gwych i ddysgu am dreftadaeth a diwylliant Ceredigion, datblygu sgiliau proffesiynol a sgiliau gwaith.

 

Cyfle gwych

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol, “Mae gwirfoddoli yn yr Amgueddfa yn gyfle gwych i unigolion ddysgu am, a dod yn rhan o'r hanes a gynhwysir o fewn y waliau tra'n croesawu'r cyhoedd trwy ein drysau. Ni allai fod yn amser gwell na hyn gan y byddant hefyd yn chwarae rhan fawr yn y bennod newydd hon o'r adeilad, a fydd yn sicr o fod yn brofiad ynddo'i hun.”

 

Os ydych chi'n mwynhau cwrdd â phobl amrywiol, ac mae gennych chi ddiddordeb mewn hanes lleol ac fe allwch chi sbario hanner diwrnod bob wythnos, cysylltwch ag Amanda ar amanda.partridge@ceredigion.gov.ukneu Anna ar anna.evans@ceredigion.gov.uk yn yr Amgueddfa neu ffonio 01970 633088 am fwy o wybodaeth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru