Ail-fyw Gig y Pafiliwn yn Eisteddfod Bodedern

19/10/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ail-fyw Gig y Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol Bodedern eleni, pan fydd S4C yn dangos uchafbwyntiau o’r gig nos Sadwrn yma a oedd yn cynnwys rhai o fandiau mwyaf y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg.

Dyma'r ail flwyddyn i'r gig gael ei chynnal ym Mhafiliwn yr Eisteddfod, wrth i Gerddorfa'r Welsh Pops Orchestra berfformio gyda bandiau Cymraeg amrywiol i rai o ganeuon mwyaf adnabyddus y sîn gerddoriaeth Gymraeg. Bandiau eleni oedd Yr Eira, Alys Williams a'r band, Mr Phormula ac Yws Gwynedd gyda Huw Stephens yn cyflwyno'r noson.

 

Roedd Ywain Gwynedd, canwr y band poblogaidd Yws Gwynedd, yn ymwybodol bod cryn edrych ymlaen at y noson, yn enwedig am i'r tocynnau i gyd gael eu gwerthu o fewn ychydig amser.

 

Meddai, "Yr hyn wnaeth y noson yn llwyddiant yn 2016 oedd bod y gynulleidfa'n gwybod bob gair o bob cân. Fe fuom ni'n meddwl am fisoedd am ba ganeuon y dylem berfformio, a doedden ni ddim eisiau gadael y gynulleidfa'n oer. Felly fe wnaeth hyn ein sbarduno ni i hyrwyddo ein halbwm newydd yn iawn yn y misoedd yn arwain i fyny at yr Eisteddfod fel bod pobl yn adnabod y caneuon."

 

Ond nid dewis y caneuon cywir oedd yr unig beth ar ei feddwl yn arwain at y noson. "Dwi wedi bod yn gwneud gigs ers tua deunaw mlynedd, a dwi'n mynd yn nerfus cyn bob gig – ond fe wnaeth nyrfs Gig y Pafiliwn ddechrau cwpwl o wythnosau cyn y gig! Diolch byth roedd y nerfau wedi mynd erbyn y noson ei hun – fe wnes i sylweddoli nad ni oedd yn bwysig.

 

"Roedd llawer o straeon am yr iaith Gymraeg wedi bod yn y newyddion adeg yr Eisteddfod, ac felly roedd y gig yn gyfle i ddangos bod y Gymraeg yn iaith fyw, iaith gyfredol, a bod croesdoriad o bobl – o'r ifanc i'r hen – oll yn mwynhau ein diwylliant o dan un to."

 

Noson unigryw

 

Mae Ywain yn meddwl bod cynnal noson fel hyn yn rhan o'r Eisteddfod yn syniad da. "Efallai bod rhai yn meddwl nad y Pafiliwn yw'r lle iawn i gynnal gig fel hyn, ond mae'r noson yn unigryw ac yn rhoi profiad gwahanol mewn awyrgylch gwahanol. Mae pob band yn anelu at Faes B – ond mae Gig y Pafiliwn yn rhywbeth i anelu ato nawr hefyd, ac mae angen i fandiau amlygu eu hunain dros y misoedd nesaf er mwyn hawlio eu lle yn y noson."

 

Yn y rhaglen, caiff gwylwyr eu cludo yn ôl i ddyddiau melys yr haf wrth glywed caneuon fel Trysor, Gweld y Byd Mewn Lliw a Sebona Fi yn cael eu perfformio i gyfeiliant unigryw Cerddorfa'r Welsh Pops Orchestra, o dan arweiniad Owain Llwyd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru