Ail-enwi'r Cynulliad, ydych chi'n cytuno?

14/12/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn holi pobl am ei cynlluniau i roi enw newydd i'r Cynulliad i adlewyrchu ei rôl a’r cynnydd yn ei gyfrifoldebau. Ydych chi’n cytuno y dylid ail enwi’r Cynulliad?

Dywedodd y Llywydd y Cynulliad Elin Jones AC, mai bwriad ymgynghoriad cyhoeddus yw gofyn i bobl Cymru pa enw a fyddai’n adlewyrchu rôl y Cynulliad orau, “Senedd” neu “Cynulliad”

 

Fel yr eglurodd Elin Jones, “Mae’r ffaith bod datganoli yng Nghymru yn symud mor gyflym yn golygu nad yw’r cyhoedd bob amser yn gwybod beth yw rôl y Cynulliad na’r materion y mae ganddo gyfrifoldeb drostynt,” meddai’r Llywydd.

“Mae’r niferoedd sy’n pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol, arolygon cyhoeddus a gwybodaeth sy’n cael ei chasglu drwy ein gwaith ymgysylltu yn dangos nad oes llawer yn deall beth y mae’r Cynulliad yn ei wneud a beth yn union yw ei bwerau.

 

Ymgysylltu gyda'r cyhoedd

 

"Mae’r Cynulliad yn cynnal cyfres o raglenni ymgysylltu i gynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a chyfranogiad." meddai Elin Jones, "Rydyn ni’n siarad â miloedd o bobl bob blwyddyn drwy fynd allan i weld ysgolion, grwpiau ieuenctid a grwpiau cymunedol, drwy bresenoldeb yn nigwyddiadau diwylliannol mawr y wlad, a thrwy wahodd pobl i’r Senedd a’r Pierhead ar gyfer digwyddiadau, teithiau ac ymweliadau."

 

“Er gwaetha’r ymdrechion hyn, rydyn ni’n gwybod nad yw pobl Cymru yn llwyr ddeall rôl a phwerau’r Cynulliad ar hyn o bryd. Felly mae’n amlwg i fi bod angen gwneud rhagor i helpu pobl i ddeall rôl y Cynulliad fel sefydliad democrataidd cenedlaethol a sut y mae’n wahanol i Lywodraeth Cymru."

 

Ychwanegodd, “Rwyf eisiau i’r sefydliad hwn ennyn hyder, ymddiriedaeth a balchder yn y bobl y mae’n eu gwasanaethu. Ni fydd hyn yn digwydd drwy newid enw yn unig, ond rwy’n credu y bydd yn chwarae rhan bwysig..”

 

Ydych chi’n credu fod rhoi enw newydd ar y Cynulliad yn syniad da?

 

I gymryd rhan, ewch i cynulliad.cymru/enw. Gallwch hefyd ffonio llinell wybodaeth y Cynulliad, ar 0300 200 6565, a gofyn am gael copi o’r ymgynghoriad trwy’r post.

 

Ydych chi'n cytuno i ail-enwi'r Cynulliad?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)