Agor canolfan Cymraeg i Oedolion yn Yr Wyddgrug

01/12/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn sgil cynnydd yn y niferoedd sydd yn dysgu Cymraeg yn Sir y Fflint, mae Sefydliad Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, yn agor Canolfan Iaith newydd yn Yr Wyddgrug ar y 4ydd o Ragfyr 2015. 

 

Bydd yr AC ar gyfer Gogledd Cymru, Llŷr Huws Gruffydd, yn agor y ganolfan yn swyddogol fel ‘Tŷ Pendre Newydd’.

 

Dros y pum mlynedd diwethaf mae cynnydd wedi bod yn y niferoedd sydd eisiau dysgu Cymraeg yn yr ardal.  Erbyn hyn mae dros 1,000 wedi cofrestru ar gyrsiau Cymraeg yn Sir y Fflint, gyda Phrifysgol Bangor yn darparu dros 40% o’r cyrsiau hynny.  Gydag ymweliad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r ardal eleni,  fe ddisgwylir cynnydd pellach yn niferoedd dysgwyr y Gymraeg.  Gyda hyn mewn golwg, dywedodd Ifor Gruffydd, Cyfarwyddwr Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru:

 

“Mae cael Canolfan Iaith fodern fel Tŷ Pendre Newydd yn allweddol fel canolbwynt i fwrlwm dysgu Cymraeg”

 

Cydweithio

 

Mae’r ganolfan Iaith newydd, wedi ei lleoli yn Ystâd Ddiwydiannol Bromfield, dafliad carreg o swyddfeydd Menter Iaith Maelor a Sir y Fflint.  Bydd y ganolfan yn amcanu i gydweithio’n glos gyda’r mentrau  â chymdeithasau lleol i hyrwyddo gweithgareddau cymdeithasol i siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg.  Mae Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru yn ymroddedig i greu pob cyfle posib i ddysgwyr a siaradwyr gael dod ynghyd i gymdeithasu.  Dyma’r allwedd i arwain dysgwyr hyd at rugledd yn yr Iaith a hefyd i gryfhau'r Iaith o fewn ein cymunedau.

 

Yn edrych ymlaen at agoriad swyddogol y ganolfan Iaith dywedodd Ifor Gruffydd, Cyfarwyddwr Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor; “Mae traddodiad 33 mlynedd o ddysgu gan y Brifysgol yn Sir y Fflint, ac rydan ni’n unigryw yn y ffaith mai dim ond yma y medrwch chi gael cyrsiau i ddechreuwyr pur reit drwodd ar gyfer dysgwyr rhugl.  Mae’r Ganolfan hon yn cynnig sail cwbl gadarn ar gyfer dyfodol dysgu Cymraeg yn y sir”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru