Agor atyniad newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

09/09/2020

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cwrs golff antur bychan newydd wedi agor ym Mharc Gwledig Pen-bre, Sir Gaerfyrddin.

Mae Gwallgolff yn gwrs 18 twll pwrpasol, sy'n arddangos atyniadau yn y parc ac o'i amgylch ar bob twll.

Mae twll cyntaf y cwrs â thema, sy'n werth £150,000, yn adlewyrchu'r fynedfa i Barc Gwledig Pen-bre ac mae'r 17 arall yn cynnwys llethr sgïo, llongddrylliadau, cylchffordd gaeedig, byncer arfau rhyfel, goleudy, Traeth Cefn Sidan, maes chwarae, natur a phyllau, gwersylla, caffi'r Orsaf, ciosg hufen iâ, coetiroedd, caer danddaearol, blodau, rheilffordd fechan, tobogan a draig.
Mae caban golff hefyd sy'n gweini lluniaeth.

 

Mae ymwelwyr sy'n dymuno defnyddio Gwallgolff, sy'n cael ei ariannu drwy Gronfa Ddatblygu Cyngor Sir Caerfyrddin, yn cael eu hannog i archebu sesiwn ymlaen llaw drwy ffonio 01554 742435.

 

Datblygiad cyffrous

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths, aelod o fwrdd gweithredol y cyngor: “Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous arall i'r parc sydd wedi datblygu'n fawr dros y blynyddoedd diwethaf.  Rydym wedi darparu gwell cyfleusterau gwersylla, cylchffordd gaeedig newydd a chaffi sydd wedi cael ei adnewyddu. Mae'r parc hefyd wedi cynnal digwyddiadau proffil uchel, gan gynnwys Taith Prydain OVO Energy a Battle on the Beach. Rydym wedi ymrwymo i wella Parc Gwledig Pen-bre. Mae'n lle mor hyfryd ac er mwyn i ni sicrhau bod ein hymwelwyr yn dychwelyd dro ar ôl tro mae'n bwysig ein bod yn darparu'r cyfleusterau gorau ar eu cyfer."