Aelodau yn mynychu Cyfarfod Blynyddol Ffermwyr Ifanc Cymru yn Aberystwyth

02/10/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Teithiodd aelodau o’r mudiad o bob cwr o Gymru i Aberystwyth i fynychu penwythnos Cyfarfod Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

Yn ogystal â’r cyfarfod blynyddol, cynhaliwyd cyfarfodydd nifer o grwpiau llywio’r Ffederasiwn, cyfarfod y Cyngor a Dawns y Cadeirydd, oedd yn cael ei gynnal am y tro cyntaf. 

 

Yn ystod y CCB, cyhoeddwyd enwau enillwyr nifer o wobrau’r Clwb Ffermwyr Ifanc. Roedd aelodau o Ffederasiynau CFfI Ceredigion a Sir Benfro yn dathlu ar ôl ennill Tlws y Western Mail am sgorio’r nifer uchaf o bwyntiau yn holl raglenni gwaith CFfI Cymru trwy gydol y flwyddyn. 

 

Fe wnaeth Ceredigion hefyd gipio tlws Beynon Thomas am y nifer uchaf o bwyntiau gan aelodau iau yn rhaglenni gwaith CFfI Cymru. Fe wnaeth Ffederasiwn Brycheiniog ennill tlws NFU Cymru, a gyflwynir i’r sir sy’n cyflawni’r cynnydd canrannol uchaf yn nifer yr aelodaeth. Llwyddodd y Ffederasiwn i sicrhau cynnydd o 10% yn nifer yr aelodau. 

 

Ail ethol Geraint Lloyd

 

Fe wnaeth yr aelodau hefyd ethol nifer o swyddogion i wasanaethu yn ystod y flwyddyn sy’n dod. Cafodd Geraint Lloyd, un o gyflwynwyr BBC Radio Cymru, ei ethol yn Llywydd CFfI Cymru am yr ail dymor, a chafodd Dafydd Jones o FfCFfI Meirionnydd ei ethol yn Gadeirydd CFfI Cymru am y flwyddyn sy’n dod a chafodd Katie Davies o CFfI Sir Benfro ei hethol yn Is-gadeirydd yn ystod yr un cyfnod. 

 

Yn ystod cyfarfodydd y grwpiau llywio a chyfarfod y Cyngor, fe wnaeth aelodau drafod eu rhaglenni gwaith ar gyfer y flwyddyn sy’n dod. Cafodd Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion newydd yr is-bwyllgorau eu hethol hefyd i arwain pwyllgorau CFfI Cymru yn ystod y deuddeg mis nesaf.