Aelod Cynulliad yn croesawu arian i Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru

04/03/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Angen sicrhau sylfaen gyllido tymor hir

Croesawodd yr Aelod Cynulliad, Llyr Gruffydd y cadarnhad fod Llywodraeth Cymru am ddarparu cyllid tymor byr i Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru.  

 

Wrth ymateb, dywedodd, “Tra bod y cyllid gan y Llywodraeth yn brin o’r swm a gollwyd gan y Mudiad, rwy’n falch fod y Dirprwy Weinidog wedi gwrando ar ein galwadau i ymyrryd."

 

Ond mynnodd fod angen sicrhau sylfaen cyllido fwy cynaliadwy i'r Mudiad yn y tymor hir, “Wedi codi’r mater dro ar ôl tro gyda’r Prif Weinidog rwy’n croesawu’r ffaith ei fod yn cael ei dderbyn mai nod y cyllid hwn yw creu sylfaen gyllido fwy cynaliadwy yn y tymor hir.

 

Efelychu Seland Newydd

 

Mae Llyr Gruffydd eisoes wedi trafod gyda’r Prif Weinidog y posiblrwydd o ddatblygu partneriaeth gyda’r Ffermwyr Ifanc fel sy’n digwydd yn Seland Newydd,  Meddai “Rwyf wedi codi’r posibilrwydd gyda’r Prif Weinidog o sefydlu perthynas newydd gyda’r CFfI fel hyrwyddwr a chyflwynydd gwasanaethau’r Llywodraeth yn y Gymru wledig. Mae Llywodraeth Seland Newydd yn defnyddio sgiliau, profiad a’r berthynas gref sydd gan eu CffI gyda’u cymunedau i hybu a chyflwyno amrywiaeth o fentrau. Gall hyn fod yn gyfle i ddynwared patrwm o’r fath yng Nghymru. Yn sicr, mae aelodau CFfI mewn sefyllfa dda i chwarae rhan allweddol mewn nifer o fentrau addysg, hyfforddi a dosbarthu gwybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru."

 

Ychwanegodd, “Mae CFfI Cymru yn chwarae rhan hanfodol ar sawl lefel yn rhannau mwyaf pellennig Cymru. Mae’r cyhoeddiad hwn o gefnogaeth yn y tymor byr yn gorfod bod yn sail i ffyniant y mudiad yn y tymor hwy. Mae ein cymunedau gwledig yn mynnu hynny, ac nid ydynt yn haeddu llai.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net