Adroddiad yn argymell i ailagor Neuadd Pantycelyn cyn gynted â phosib

20/01/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd adroddiad ar ddyfodol Neuadd breswyl Pantycelyn yn Aberystwyth ei gyhoeddi heddiw, sy’n argymell y dylid ail-agor y llety i fyfyrwyr cyn gynted â phosib.

 

Comisiyniwyd yr adroddiad hwn gan Brifysgol Aberystwyth i edrych sut y gellir datblygu llety a gofod cymdeithasol addas i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ar gyfer y deugain mlynedd nesaf.

 

Mae’r adroddiad hwn gan gwmni Old Bell o Landeilo, yn cynnwys 10 argymhelliad gyda’r un ohonynt yn nodi y dylid cadw adeilad ac enw Neuadd Pantycelyn.

 

Disgwyl i’r Brifysgol weithredu

 

Wrth ymateb i adroddiad ar yr ymgynghoriad i ddyfodol Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth mae Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi dweud nad yw'n synnu gyda'r canfyddiadau a bod angen eu gweithredu cyn gynted a phosibl.

 

Dywedodd Jeff Smith, aelod o Gell Pantycelyn, “Ar y cyfan mae'r adroddiad yn cadarnhau'r hyn rydyn ni wedi bod yn ymgyrchu amdano. Mae'r adroddiad yn gwbl glir yn ei argymhellion. Nid yn unig bod yr adroddiad yn galw am ail-agor y neuadd cyn gynted â phosibl ond mae manylion penodol am ofodau cymdeithasol, strwythur, nifer fawr o ystafelloedd gwely, arlwyo ac ati. Rydyn ni'n disgwyl i'r Brifysgol weithredu ar hynny ac yn edrych ymlaen at weld cynlluniau'r Brifysgol ar gyfer y neuadd, ac i glywed ei ymateb i'r adroddiad.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru