Aderyn o'r Oes Jwrasig yn ganolbwynt i arddangosfa

09/01/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Fe fydd arddangosfa yn agor yn yr Hen Goleg, Aberystwyth ym mis Chwefror, ble bydd aderyn o'r oes Jwrasig yn ganolbwynt, sef Archaeopteryx gyda'i adenydd sy’n fetr o led, ei grafangau a’i dannedd miniog.

Mae’n dyddio o'r cyfnod Jwrasig hwyr, tua 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl, a chredir taw dyma’r ddolen gyswllt rhwng dinosoriaid a'r aderyn modern.

 

Bydd yr arddangosfa sydd ar fenthyg o Amgueddfa Cymru, ac a fydd hefydd yn cynnwys ffosilau o gasgliadau'r Brifysgol, ac wedi ei hariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri (CTL), yn agor o'r 14eg o Chwefror tan y 21ain o Ebrill 2017, ac yn cynnwys hanner tymor a gwyliau’r Pasg.

 

Mae'r Brifysgol hefyd yn gweithio'n agos gydag Amgueddfa Ceredigion i ddarparu sesiynau ‘cyffwrdd â threftadaeth’ ar gyfer teuluoedd.

 

Rhoi bywyd newydd i’r Hen Goleg

 

Dywedodd Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni, “Mae arddangosfeydd teithiol fel hyn yn nodwedd bwysig o gynlluniau uchelgeisiol y Brifysgol i roi bywyd newydd i’r Hen Goleg a darparu adnodd gwych i arddangos cyfleoedd dysgu, ymchwil a menter a fydd yn ysbrydoli defnyddwyr ac ymwelwyr a rhoi hwb i'r economi.”

 

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru: "Rydym wedi gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth ar nifer o brosiectau ymchwil a digwyddiadau yn y gorffennol ond hon fydd ein harddangosfa gyntaf ar y cyd, ac rydym yn falch iawn o hyn."

 

Yn ogystal, bydd y Brifysgol yn ychwanegu pedwar cast o ddinosoriaid pluog, a nifer o gastiau o greaduriaid cynhanesyddol eraill, bywyd gwyllt morol, a llystyfiant a roddwyd gan y botanegydd arloesol Agnes Arber.

Hefyd, bydd Dr Ian Scott a'r Athro emeritws Richard Hinchliffe o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig a Dr Bill Perkins o'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn darparu cynnwys ychwanegol.

 

Ychwanegodd Richard Bellamy, Pennaeth CTL yng Nghymru: "Diolch i gyllid gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae'r prosiect hwn wedi creu cyfle newydd i sefydliadau i weithio gyda'i gilydd er budd pobl leol a thwristiaid. Rydym yn gwybod bod yna lawer o ddiddordeb mewn treftadaeth Jwrasig ac mae’r arian hwn yn golygu y bydd mwy o bobl yn cael cyfle i weld a dod i wybod am gasgliadau pwysig na fyddai fel arall ar gael yn Aberystwyth. Mae CDL yn falch iawn i roi ei chefnogaeth.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru