Actor Hollywood yn rhoi sêl bendith i sioe gerdd

17/07/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bydd cast sioe gerdd sy’n dilyn hanes siwrne llong y Mimosa deithiodd i Batagonia 150 o flynyddoedd yn ôl yn dechrau ymarfer yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn yr wythnos nesaf.  

 

Bydd y cast o bedwar actor proffesiynol, 16 o Gymry ifanc a dau Archentwr  yn ymarfer am bythefnos yn barod ar gyfer eu perfformiad cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod a’r Gororau dydd Sadwrn, 1 Awst a dydd Llun 3 Awst yn Theatr y Maes.  Byddant wedyn yn perfformio yn y Chapter yng Nghaerdydd ar yr 8fed o Awst cyn teithio i Batagonia i fynd ar sioe ar daith yno am bythefnos.

 

Actor Hollywood

 

Un person sydd yn gefnogol iawn i’r cynllun yw’r actor o Gaerdydd sydd bellach yn byw yn LA, Matthew Rhys.  Mae wedi bod yn dilyn hanes y sioe gerdd ac wedi anfon fideo at y cast, fydd yn cael ei ddangos iddynt ar ddechrau’r ymarferion yng Ngwersyll Glan-llyn.  Yn ôl Matthew, “Mae’r cynllun hwn yn cynnig cyfleodd amhrisiadwy i bobl ifanc Cymru a Phatagonia.  Mae Patagonia yn agos iawn at fy nghalon ac rwyf wedi treulio sawl wythnos yno dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae’n wych bod aelodau’r Urdd yn cael cyfle i bortreadu’r hanes pwysig o 150 o flynyddoedd yn ôl.”

 

Ar daith

 

Mae’r sioe yn gynhyrchiad ar y cyd rhwng Urdd Gobaith Cymru a Clwyd Theatr Cymru ar gyfer Pobl Ifanc.  Tim Baker yw’r Cyfarwyddwr a’r Awdur a Dyfan Jones yw’r Cyfarwyddwr Cerdd.  Mae’r sioe wedi bod ar daith ledled Cymru gyda’r pedwar actor proffesiynol yn ystod mis Mai, Mehefin a Gorffennaf ond bydd nawr yn cael ei datblygu a’i ehangu ar gyfer y cast ychwanegol o bobl ifanc.

 

Yn ôl Tim, “Mae’n anghoel meddwl nad oes neb wir wedi ail-adrodd y stori ym myd y ddrama, hanes ein cyndeidiau Cymreig yn cymryd y cam mentrus o adael Cymru ar daith 60 diwrnod o Lerpwl i chwilio am fywyd gwell yn ne America.

 

“Mai’n stori hudolus, anhygoel ond stori sydd hefyd yn llawn siom, dicter a chaledi.”

 

Cafodd Tim a Dyfan gyfle i gyfarfod y pobl ifanc ddechrau’r flwyddyn ac roedd y ddau yn hapus iawn gyda’r safon.  Yn ôl Dyfan, “Mi ydym ni yn lwcus iawn o’r criw sydd gennym ni, maen nhw i gyd gyda’r goreuon.  Pan wnaethom ni gwrdd â hwy yn gynharach yn y flwyddyn mi oeddem wedi neilltuo tipyn o amser iddyn nhw ddysgu dwy gân, ond mi oeddent wedi eu dysgu mewn dim.  Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i weithio ymhellach gyda nhw dros y bythefnos nesa.”

 

Cyffrous

 

Un o’r bobl ifanc sydd yn rhan o’r sioe yw Miriam Powell-Davies, sydd yn 17 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Maes Garmon,  Dywedodd, “Mi oedd rhai o fy ffrindiau wedi bod ar daith arferol yr Urdd blwyddyn diwethaf a phan nes i glywed eu bod yn cynnal taith theatrig roedd yn swnio’n berffaith. Mi fydd mynd i Batagonia ei hun yn andros o gyffrous ond mi fyddwn hefyd yn cael gweithio efo criw yr un oed â mi, actorion proffesiynol a chriw o Batagonia a chael creu gwaith newydd ar gyfer y theatr sydd yn wych!”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net