Actor Hollywood yn apelio am wirfoddolwyr i Tafwyl

21/05/2015

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Tafwyl yn ei ôl eto ac yn fwy ac yn well nag erioed, ac maent wedi gofyn am gymorth un o sêr Hollywood, Mathew Rhys i apelio am wirfoddolwyr ar gyfer yr ŵyl eleni a fydd yn cael ei gynnal dros dau ddiwrnod eleni. ar y 4ydd a’r  5ed o Orffennaf.

 

Roedd Tafwyl y llynedd wedi denu’r tyrfaoedd gyda dros 16,500 yn mynychu ar y dydd, gyda trefnwyr yn awyddus i adeiladu ar y llwyddiant hwnnw, 

 

Yn ôl un o’r trefnwyr, Rhodri Trefor,"Bwriad Tafwyl 2015 ydi adeiladu ar y llwyddiant yma gan sicrhau bod safon yr wŷl yn cael ei gynnal dros y ddau ddiwrnod eleni. Rydym angen gwirfoddolwyr cyfeillgar a brwdfrydig i ymuno a’r tîm a gallaf eich sicrhau ei fod yn brofiad bythgofiadwy. Dyma oedd gan ambell i wirfoddolwyr llynedd i ddweud am eu profiad."

 

Ychwanegodd, "Mae’r cyfleoedd i wirfoddoli’n Gymraeg yng Nghaerdydd yn gymharol brin, felly dyma gyfle gwych i fod yn rhan ganolog o un o ŵyl fwyaf cyffrous y brifddinas, yn ogystal â chynnig profiad gwaith, cyfle i ymarfer eich Cymraeg a chyfle prin i wirfoddoli’n Gymraeg yng Nghaerdydd."

 

Gwledd o fandiau

 

Unwaith eto bydd Tafwyl yn cael ei gynnal eleni yng ngerddi Castell Caerdydd o 11.00yb tan 21.00yh. Bydd Ywain Gwynedd, Kizzy Crawford, Swnami a Gwenno ymhlith y bandiau yn diddanu ar y Brif Lwyfan dydd Sadwrn, gyda Geraint Jarman, Candelas, HMS Morris a Cowbois Rhos Botwnnog yn ymuno â'r parti ar ddydd Sul.Draw ar y llwyfan acwstig, Meic Stevens, Gentle Good, Sorella, Gwyneth Glyn a Huw M fydd ymhlith y cerddorion talentog. Eto eleni mae mynediad i'r ŵyl yn rhad ac am ddim.

 

Mae’r trefnwyr yn chwilio am stiwardiaid dros y ddau ddiwrnod gan gymryd unai slot: 10.30yb - 16.00yp neu 15.30yp - 21.00yh. Fel diolch byddant yn derbyn taleb o £10 ar gyfer bwyd i'w wario ar y stondinau. 

 

Am ragor o wybodaeth sut i wirfoddoli yn yr Wyl, ewch i'r ddolen yma i gofrestru.