Academi Cymru yn anrhydeddu Emyr Lewis

29/04/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r Athro Emyr Lewis o Brifysgol Aberystwyth ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae'r Athro Emyr Lewis, yn Athro’r Gyfraith a Phennaeth Adran y Gyfraith a Throseddedeg. Mae'n ymuno â 38 o Gymrodyr newydd eraill, sydd oll yn rhannu cyswllt â Chymru, ei phrifysgolion neu ei bywyd deallusol, gan gynrychioli pob arbenigedd.

Dywedodd Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae’n bleser clywed bod pum academydd arall Aberystwyth wedi’u hethol yn Gymrodorion Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae’r anrhydedd hwn yn gydnabyddiaeth haeddiannol o amlygrwydd ein cydweithwyr yn eu priod ddisgyblaethau academaidd a’u cyfraniad gwerthfawr i fywyd academaidd Cymru.”

 

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd y Gymdeithas am yr aelodau newydd: “Rwyf i wrth fy modd yn gweld ethol 43 o Gymrodyr newydd, sydd unwaith eto’n dangos y talentau sy’n gysylltiedig â Chymru, fydd yn atgyfnerthu gwaith y Gymdeithas, yn cydnabod rhagoriaeth, hyrwyddo ymchwil a defnyddio ein harbenigedd i wasanaethu’r Genedl.”
Yn ogystal mae’r Gymdeithas wedi derbyn dau Gymrawd newydd Er Anrhydedd, y Ffisegydd y Fonesig Jocelyn Bell Burnell a’r Hanesydd yr Athro Margaret Macmillan.

 

Cydnabyddiaeth o ragoriaeth

 

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth, ac fe’i cynhelir yn dilyn archwiliad trylwyr o gyflawniadau’r rheini a enwebir yn eu meysydd perthnasol.
Bellach mae gan Gymrodoriaeth y Gymdeithas 562 o aelodau. Mae eu harbenigedd cyfunol yn galluogi’r Gymdeithas i gryfhau ei chyfraniad i fywyd cyhoeddus Cymru, drwy ei chyfraniadau o ran datblygu polisi, cynnal darlithoedd a seminarau cyhoeddus a’i rhaglen Astudiaethau Cymreig sy’n ehangu.

 

Caiff y Cymrodyr newydd eu derbyn yn ffurfiol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas, a gynhelir o bell eleni oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ar 20 Mai.