'A fo ben bid bont': Canolfan ddehongli newydd i Harlech

26/01/2015

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yr hen a'r newydd yn un

Eisteddodd y cawr Bendigeidfran ar graig yn edrych dros fae Ceredigion yn ôl y chwedl cyn iddo greu pont yn Iwerddon, ond mae yna bont newydd wedi cyrraedd Harlech fel rhan o ddatblygiad cyffrous i adeiladu canolfan ddehongli newydd ar gyfer y castell.   

 

Cafodd y bont gryn drafferth i gyrraedd y safle ar hyd strydoedd cul y dref hynafol yr wythnos diwethaf. Ond bydd y bont newydd yn caniatáu i ymwelwyr gael mynediad i Gastell Harlech drwy’r fynedfa hanesyddol wreiddiol am y tro cyntaf ers dros 600 mlynedd. 

 

Bydd y bont yn cysylltu’r ganolfan ddehongli newydd, a fydd wedi’i lleoli yn hen Westy’r Castell, fydd yn cynnwys adnoddau profiad clyweledol, siopau ac ystafell te. Bydd llawr cyntaf ac ail lawr y gwesty’n cael eu hadnewyddu a’u troi’n llefydd byw gyda 5 ystafell wely, er mwyn darparu llety o safon uchel, gyda disgwyl i’r prosiect gael ei gwblhau ym mis Mawrth eleni ar gost o £5.8 miliwn.  

 

Cafodd y bont ‘arnofio’ ryfeddol ei gosod yn ei lle gan graen anferth a bydd yn creu cysylltiad o’r teras yn union i borthdy’r Castell.

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Twristiaeth mai “Prif ddiben y prosiect hwn yw sicrhau gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gyflwyno’r castell a’i hanes mewn ffordd sy’n gwneud cyfiawnder â’i statws fel Safle Treftadaeth y Byd. Wrth wneud hyn rydyn ni wedi creu gwell cynnig i ymwelwyr, a fydd yn ceisio dod â mwy o dwristiaeth a’r buddiannau economaidd cysylltiedig i’r ardal."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net