90% yn dweud 'Ie' dros annibyniaeth i’r Alban

17/09/2014

Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae diwrnod mawr yr Alban bron â chyrraedd a fory bydd y penderfyniad mwyaf yn hanes y wlad yn cael ei wneud - a fydd yr Alban yn wlad annibynnol? Dros yr wythnos ddiwethaf,  rydym wedi bod yn rhedeg pôl piniwn er mwyn i chi gael rhoi eich barn, ac mae’r canlyniadau i mewn. 

 

 

Cwestiwn 1

 

A ydych yn credu dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol? 

 

A chefnogaeth i ochr annibyniaeth oedd yn amlwg, gyda 90% yn dweud y dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol, a dim ond 7% yn meddwl y gwrthwyneb a 3% yn ansicr. 

 

Cwestiwn 1

Sylwadau un person oedd:

 

‘Cyfle anhygoel. Ni ddylid ei wastraffu’

 

Barn un person arall oedd, yn syml, 

 

‘Dim dadl - IE’

 

Cwestiwn 2

 

Os mae annibyniaeth fydd y canlyniad a'i effaith positif neu negyddol fydd hyn yn cael ar Gymru? 

 

Aeth yr holiadur ymlaen i ofyn a fyddai annibyniaeth i’r Alban yn cael effaith bositif neu negyddol ar Gymru. Eto, roedd yr ymateb yn gryf i’r ochr gefnogol, gyda 78% yn credu mai effaith bositif fyddai annibyniaeth yn ei chael ar Gymru, 10% yn gweld effaith negyddol ar Gymru a 12% yn ansicr. 

 

Cwestiwn 2

Dywedodd un person:

 

‘Rhaid i’r Alban ddangos y ffordd i Gymru’

 

Cwestiwn 3

 

Os fyddai Cymru yn yr un sefyllfa sut fyddech chi'n pleidleisio? 

 

Y cwestiwn olaf oedd ‘Os fyddai Cymru yn yr un sefyllfa sut fyddech chi'n pleidleisio?’, ac nid oedd unrhyw amheuaeth yma, gyda 95% o bobl yn ymateb i bleidleisio Ie dros annibyniaeth os ddaw'r cyfle i Gymru. 

 

Cwestiwn 3

Dywedodd un person:

 

‘Sarhad yw gweld ein cenedl yn mynd gap yn llaw  i ofyn am gardod San Steffan! Safwn ar ein traed ein hunain!’

 

 

Felly dyma farn Cymru, ond beth fydd barn yr Alban - Dydd Iau fydd yn ateb y cwestiwn yma i ni.