Bardd a dramodydd yn derbyn Cymrodoriaeth

18/07/2018

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r bardd a dramodydd uchel ei bri, Menna Elfyn, wedi’i hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Yn un o’n llenorion pennaf, mae’r Athro Menna Elfyn yn ysgrifennu ag angerdd am y Gymraeg a hunaniaeth Gymreig. Mae ei gwaith, sydd wedi’i gyhoeddi dros bedair degawd, yn cynnwys pedair cyfrol ar ddeg o farddoniaeth, yn ogystal â llyfrau plant, blodeugerddi, dramâu llwyfan, addasiadau a sgriptiau teledu, dramâu radio, libreti a sawl rhaglen ddogfen i'r teledu. 

 

Mae ei gwaith wedi'i gyfieithu'n fwy na'r un bardd Cymraeg modern arall, i fwy nag ugain iaith. 

 

Hi oedd Bardd Plant Cymru yn 2002-03. 

 

Cymrawd llenyddol

 

Yr Athro Menna Elfyn yw Cyfarwyddwraig Rhaglen Gradd Meistr Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae’n Gymrawd Llenyddol ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Cafodd yr Athro Menna Elfyn ei chyflwyno gan Mr Eurig Salisbury, o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth ddydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018.  Mae’r cyflwyniad ar gael isod, yn yr iaith y’i traddodwyd.

 

Mewn cyflwyniad, dywedodd Eurig Salisbury,  "Ers dros bedwar degawd, mae Menna Elfyn wedi bod yn un o feirdd amlycaf Cymru ac yn un o leisiau mwyaf blaenllaw’r genedl ar y llwyfan rhyngwladol. Mae’n llenor hynod doreithiog ac mae ei gwaith wedi ei gyfieithu i dros ugain o ieithoedd."