Hwyl y Pasg yn Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

27/03/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod allan ardderchog ar gyfer y teulu'r Pasg hwn, edrychwch ar yr amrediad cyffrous o weithgareddau a digwyddiadau sydd ar gael ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae gan Gastell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc i gyd rhywbeth i ddiddanu pawb o’r ifanc at yr ifanc eu ffordd, tra bod digon o gyfleoedd yn ogystal i ymuno yn yr hwyl allan ar dirwedd y Parc Cenedlaethol.

 

Bydd cyfle i gychwyn gwyliau’r Pasg gyda Diwrnod Rhufeinig ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ar 29 Mawrth, gyda chyfle i fod yn filwr Rhufeinig neu’n rhyfelwr paentiedig gwyllt o 11.30am tan 1pm ac o 2pm tan 4pm. £1 am bob gweithgaredd a chost mynediad

 

Ar 4 a’r 11 Ebrill, bydd Môr-ladron a Thywysogion yn cyflwyno chwedlau’r môr gyda thaith gerdded a storïwyr am 11.30am a gweithgareddau i ddilyn yn y gaer. Yn ogystal, bydd straeon yn y gaer am 2pm, gyda gweithgareddau yn dilyn. £3 y plentyn a chost mynediad arferol.

 

Er mwyn cael manylion llawn, gan gynnwys pob digwyddiad, prisiau mynediad ac amseroedd agor, ewch i'r wefan neu ffoniwch 01239 891319.

 

Her cywion

 

O 30 Mawrth tan 15 Ebrill yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, gallwch chi ymuno yn Her Cywion y Pasg wrth i chi chwilio yn y Castell am gliwiau! Os ydych chi’n dod o hyd iddyn nhw i gyd, gallwch chi hawlio eich gwobr Basg blasus! £1 y plentyn a chost mynediad arferol.

 

 

Yn ogystal, bydd y Castell yn croesawu Hebogiaid Hyfryd gyda Hebogyddiaeth Sir Benfro ar 2 Ebrill a fydd yn darparu arddangosfeydd yn llawn cyffro am hanner dydd a 3pm, gydag amrywiaeth o adar a’r cyfle i ddal aderyn am £1.

 

Er mwyn cael manylion llawn, gan gynnwys pob digwyddiad, prisiau mynediad ac amseroedd agor ewch i'r wefan neu ffoniwch 01646 651782.

 

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, gallwch chi ymuno â Helfa Drysor y Pasg rhwng 10am a 4pm o 31 Mawrth tan 14 Ebrill, dod o hyd i gliwiau ac ateb posau o gwmpas y Ganolfan a’r tir o’i chwmpas er mwyn ennill gwobr. £2 y pen.

 

Ar 8 Ebrill, bydd y Ffair Wanwyn yn dychwelyd i Oriel y Parc o 10am tan 4pm, gyda stondinau o gynnyrch a chrefftau lleol a cherddoriaeth fyw.

 

Bydd y Ffair hefyd yn cynnwys Parti Môr-forynion a Môr-ladron arbennig gydag antur morol cyfriniol sy’n cynnwys gwisgo i fyny, gweithgareddau a hwyl o dan y môr.