40 mlwyddiant yr Uned fasnachol gyntaf erioed ar Faes Eisteddfod yr Urdd

15/05/2014

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala y mis hwn, bydd cwmni Cadwyn yn dathlu ei 40mlwyddiant. Sefydlwyd Cadwyn i hybu crefftau Cymreig, ac arddangosodd am y tro cyntaf ym Mai 1974 yn Eisteddfod yr Urdd Y Rhyl. Esboniodd Meinir Ffransis (Ysgrifennydd y cwmni), ac un o sylfaenwyr Cadwyn:

 

"Roedd y cwmni newydd gael ei sefydlu ac fe wnaethon ni gais hwyr i drefnydd yr Eisteddfod, Elvey MacDonald, am stondin ar y maes heb sylweddoli nad oedd yn arferiad gan yr Urdd ar y pryd i dderbyn stondinau masnachol. Derbyniwyd ein cais, a Cadwyn oedd y stondin fasnachol gyntaf erioed ar faes Eisteddfod yr Urdd".

 

Ers hynny, mae Cadwyn wedi arddangos ym mhob un o Eisteddfodau'r Urdd, gan gyflwyno erbyn hyn ystod eang o nwyddau masnach deg yn ogystal â chrefftau Cymreig. Mae miloedd o blant yr Urdd dros y blynyddoedd wedi cael eu henwau wedi'u llosgi ar freichledu a phyrsiau lledr ac eitemau pren.

 

Ychwanegodd Meinir:

 

"Erbyn hyn byddwn yn gwerthu i blant nifer o'n cwsmeriaid cynnar. Fel arwydd o ddiolch i'n cwsmeiriad yn yr Urdd dros y blynyddoedd, byddwn yn cynnig 40% o ostyngiad ar lawer o'r nwyddau ar ein stondin yn Y Bala eleni i ddathlu'r 40mlwyddiant.

 

Cadwyn Cyf

 

 

Cadwyn Cyf

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net