4 cwmni yn dathlu Dydd Sadwrn y Busnesau Bach

10/09/2014

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae pedwar o fusnesau bach ledled Cymru wedi cael eu henwi ymysg y 100 o fusnesau bach Prydeinig sy’n derbyn sylw fel rhan o Ddydd Sadwrn y Busnesau Bach, sef dydd penodol ar gyfer busnesau bach Prydain, ar 6 Rhagfyr.

 

Bydd y 100 busnes bach, gan gynnwys y 4 o Gymru, yn cael sylw ar ddiwrnod penodol yr un yn arwain i fyny at y diwrnod mawr ar 6 Rhagfyr. Llynedd, fel rhan o’r anrhydedd, fe drefnwyd ymweliad i 11 Stryd Downing gyda Changhellor y Trysorlys, George Osborne, i’r 100 busnes. 

 

Y 4 cwmni o Gymru eleni yw: 

  • Y Gorau o Gymru - Asiantaeth Bythynnod Hunanddarpar sydd â dros 250 o fythynnod 4 a 5 seren ar y wefan www.ygorauogymru.co.uk. 
  • EmzCakes Creative Cafe - Caffi a siop yn Wrecsam sy’n cynnig gweithdai creadigol yn ogystal â chacennau, te, coffi a chrefftau.  www.emzcakes.com
  • Cigydd Edwards o Gonwy - Siop cigydd yn nhref Conwy sydd yn dathlu 30 mlynedd eleni. Mae’r cwmni wedi ennill sawl gwobr yn y gorffennol ac yn adnabyddus am yr ansawdd a’r safon y mae’n eu cynnig. www.edwardsofconwy.co.uk
  • Book-ish - Siop lyfrau annibynnol yng Nghrughywel sy’n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phersonol, ac yn hapus i siarad am lyfrau trwy’r dydd. www.book-ish.co.uk

 

Yn ôl yr ymchwil ar ôl y digwyddiad y llynedd, roedd 45% o'r bobl a oedd yn ymwybodol o’r diwrnod ac wedi siopa mewn busnes bach ar y 7 Rhagfyr wedi gwario mwy nag arfer, gyda bron i un o bob pump (19%) yn dweud eu bod wedi gwario o leiaf 50% yn fwy nag y byddent fel arfer yn ei wneud ar ddydd Sadwrn arferol.

 

Dywedodd Michelle Ovens, Cyfarwyddwr Cenedlaethol yr ymgyrch, ‘Dangosodd y llynedd i ni fod yr ymgyrch yn enghraifft dda o fusnesau yn cydweithio a chydweithredu yn eu cymunedau.

 

‘Roedd yr awydd yna ers amser i gychwyn digwyddiad rheolaidd a fyddai’n hyrwyddo busnesau bach ar draws Prydain ac a fyddai’n fanteisiol i’r economi lleol a chenedlaethol. Mae’r 100 o fusnesau sydd wedi cael eu dewis eleni yn profi lefel yr amrywiaeth, yr arloesi a’r dalent sy’n bodoli yn y sector busnesau bychain.’ 

 

Y llynedd fe wnaeth uwch wleidyddion, dan arweiniad y Prif Weinidog, Arweinydd yr Wrthblaid, Ed Milliband; Canghellor y Trysorlys, George Osborne; Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Vince Cable; Chuka Umunna, Ysgrifennydd Busnes yr Wrthblaid a Matthew Hancock, y Gweinidog Gwladol dros Fusnes, Arloesi a Sgiliau, gymryd at y strydoedd i annog defnyddwyr i 'siopa'n lleol' a chefnogi busnesau bach. 

 

Gellir cael mwy o wybodaeth am Ddydd Sadwrn y Busnesau Bach' ar y dudalen Facebook (www.facebook.com/smallbusinesssaturdayuk) neu ar Trydar (SmallBizSatUk) a’r wefan (www.smallbusinesssaturdayuk.com). 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net