30 o swyddi crefftus yn cael eu creu yn Abertawe

05/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cyfarwyddwr Cwmni Leadin, Harri Mansikkamäki,

Mae asiantaeth flaengar o’r Ffindir wedi penderfynu agor ei phencadlys ar gyfer Prydain yn Abertawe gan sefydlu canolfan ar gyfer datblygu meddalwedd ar y safle. Bydd yn creu 30 o swyddi crefftus gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

 

Mae gan Leadin bencadlys yn Tampere yn y Ffindir, ac wrth fynd ati i chwilio am leoliad ar gyfer y ganolfan newydd, bu’r cwmni yn edrych ar nifer o leoliadau  trwy Ewrop.

 

Penderfynwyd ar ddinas Abertawe oherwydd y cysylltiadau clos gyda Phrifysgol Abertawe.  Mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £570,000 i gefnogi’r 30 o swyddi ac mae’r gwaith o recriwtio bellach ar droed.

 

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae Leadin wedi tyfu o fod yn gwmni a oedd y cyflogi dau ddyn i fod yn asiantaeth ym maes cynllunio gwasanaethau sy’n cyflogi bron i 40 o bobl. Mae’n cyflenwi gwasanaethau gwerthfawr ym maes ymchwil defnyddwyr, cynllunio gwasanaethau a datblygu meddalwedd.

 

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, "Mae technoleg flaengar yn un o’n prif sectorau ac rydym yn croesawu’r buddsoddiad sylweddol hwn yn y maes. Bydd yn creu swyddi sy’n talu’n dda ar gyfer graddedigion sydd â sgiliau arbennig. Mae ymchwil ac arloesi wrth wraidd y gwaith y mae’r cwmni’n ei wneud a dyma’r math o fuddsoddiad rydym ei eisiau yng Nghymru."

 

"Roedd y cwmni yn gweld Abertawe fel lleoliad delfrydol o ran y cynlluniau sydd ganddo ar gyfer twf. Mae’n rhoi neges gadarn i bobl bod gan Gymru sgiliau o’r safon uchaf i gynorthwyo busnesau i dyfu yn y sector hwn."

 

Mae Leadin yn canolbwyntio’n bennaf ar gynorthwyo cwmnïau i ddatblygu a chyflenwi cynnyrch a gwasanaethau sy’n ddeniadol i’w cwsmeriaid neu’r defnyddwyr, yn rhwydd i’w defnyddio ac sy’n rhoi boddhad i’r cwsmeriaid, ni waeth pa mor soffistigedig neu gymhleth yw’r dechnoleg sy’n sail iddynt.

 

Mae gan Leadin gwsmeriaid o’r radd flaenaf gan gynnwys brandiau sy’n cael eu hadnabod yn fyd-eang megis Jaguar Land Rover, ABB a Nokia.

 

Dywedodd Harri Mansikkamäki, Rheolwr Gyfarwyddwr Leadin yn y DU, "Roedd llawer o resymau dros benderfynu ar sefydlu ein pencadlys yn y DU yn Abertawe gan gynnwys ein cydweithrediad agos â Phrifysgol Abertawe, cefnogaeth hael Llywodraeth Cymru, y brwdfrydedd enfawr sydd am y gwasanaethau digidol yn y DU. Mae’r gwaith caib a rhaw wedi’i wneud a bellach mae’n amser inni fwrw ymlaen ar unwaith i roi’r cyfan ar waith."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net