1,200 o ddisgyblion Ceredigion yn mwynhau cerddoriaeth Gymraeg

09/01/2018

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe drefnwyd gig fawreddog cyn 'Dolig i blant ysgolion Ceredigion fel rhan o siarter iaith Ysgolion Cynradd Ceredigion, CERI SIARAD.

Chwaraeodd dau o fandiau poblogaidd Cymraeg eu hiaith – Y Mellt a Candelas – i’r disgyblion ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid. Mynychodd 1,200 o ddisgyblion blynyddoedd pump, chwech a saith ledled Ceredigion y gig. Trefnwyd y cyfan â chymorth cylchgrawn cerddoriaeth Cymraeg, Y Selar.

 

Dywedodd Nyle Hyde, sy’n 10 oed ac yn mynychu Ysgol y Dderi, “Doeddwn i erioed wedi bod mewn gig o’r blaen, a doeddwn i erioed wedi clywed y Mellt na’r Candelas yn chwarae’n fyw ‘chwaith. Roedden nhw’n wych!”

 

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Wasanaethau Dysgu, y Cynghorydd Catrin Miles, “Mae dyfodol y Gymraeg yn dibynnu ar hybu ei ddefnydd i blant tu hwnt i’r cartref a’r dosbarth yn unig. Mae digwyddiadau fel hyn yn ffordd wych o ddangos i blant Ceredigion bod modd byw a defnyddio’r iaith mewn ffordd fodern a chyffrous.”

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, “Mae digwyddiadau fel hyn gweithio tuag at gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac yn rhan o bolisi’r Cyngor i hyrwyddo’r iaith.”

 

Ysbrydoli disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg

 

Nod CERI SIARAD yw ysbrydoli disgyblion i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau er mwyn cynyddu defnydd o’r iaith y tu allan i’r dosbarth. Mae’r Siarter yn dilyn llwyddiant rhanbarthol ‘Cymraeg Campus’ ar gyfer ysgolion ail iaith. Mae lansiad y siarter yn cydfynd â bwriad Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Darparwyd y cyllid i’r Siarter oddi wrth Lywodraeth Cymru i’r ysgolion trwy ERW.