10 lle chwedlonol i fynd yng Nghymru

21/02/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i deuluoedd Cymru fwynhau gwyliau hanner tymor yr wythnos hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis y 10 lle gorau i chi archwilio’r tirwedd sydd wedi ysbrydoli rhai o straeon hynafol Cymru i gyd-fynd gyda blwyddyn y chwedlau.

Mae chwedl ynghlwm bron i bob llyn, craig a bryn yng Nghymru a chaiff llawer o’r lleoedd hyn eu gwarchod gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Dywedodd Mary Galliers, Swyddog Marchnata Hamdden a Thwristiaeth CNC, “Mae eleni wedi’i ddynodi’n Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, ac mae harddwch dramatig cefn gwlad Cymru yn cynnig cefndir perffaith i lawer stori chwedlonol.

 

“Rydym wedi dewis pum llwybr gyda chysylltiadau chwedlonol sydd wedi’u gosod mewn coetiroedd neu Warchodfa Natur Genedlaethol a phum llwybr arall ar hyd Llwybr Arfordir Cymru neu ar Lwybr Cenedlaethol, y cyfan oll â chysylltiad gyda llên gwerin neu chwedl enwog."

 

Idris y cawr

 

Mae Mary Galliers yn eich annog i ddilyn chwedlau ymhob rhan o Gymru, “Dilynwch yn ôl troed y Brenin Arthur yng Nghapel Sant Gofan yn Sir Benfro neu edmygu cadair y cawr o fryniau Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris.

 

“Gwrandewch ar stori Siwsi’r wrach, a anfonodd gŵn hela’r arglwydd lleol cas i’w tranc ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, neu ewch ar daith yn Ne Cymru i ddod o hyd i’r porth i deyrnas y tylwyth teg ymysg y rhaeadrau.

 

“Gallwch ddysgu rhagor am y llwybrau a gwrando ar y straeon sy’n gysylltiedig â phob un ar ein ap ffôn clyfar, PlaceTales, a fydd yn gymorth i chi gynllunio eich ymweliad i’n coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. 

 

“Yn ogystal â mwynhau diwrnod yn yr awyr agored, byddwch hefyd yn gwneud lles i’ch iechyd, gan fod pobl sy’n weithgar ac yn mwynhau’r awyr agored yn fwy tebygol o fyw bywyd hir, iach a hapus.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru