Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Sefydlu cronfa i adfywio canol dinas ...

14/08/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth gydag Ardal Gwella Busnes Bangor a Chyngor Dinas Bangor wedi sefydlu cronfa £2.16 miliwn i adnewyddu eiddo sydd wedi’u lleoli yng nghanol dinas Bangor.

darllenwch mwy

Parthau diogel Ceredigion i barhau yn...

14/08/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd y parthau diogel sydd mewn pedair tref yng Ngheredigion yn parhau yn dilyn ymgynghoriad diweddar, sydd nawr wedi cau.

darllenwch mwy

Sylw i borfeydd gwelltog wrth brofi b...

14/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd porfeydd gwelltog byd-enwog Cymru yn cael sylw mewn profion newydd i ganfod pa fwyd i’r oen all wneud blas Cig Oen Cymru PGI yn ddiguro.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau Lefel ...

13/08/2020
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iechyd, Newyddion

Er gwaetha'r amgylchiadau eithriadol, mae degau o filoedd o fyfyrwyr Lefel A yn dathlu heddiw, tra fod eraill wedi eu siomi gyda'r gwiriadau i'w graddau o ganlyniad i ganslo'r arholiadau yn ystod y cyfnod cloi.