Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Colli Dave R Edwards

23/06/2021
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Llifodd yr atgofion a'r teyrngedau dros y cyfryngau cymdeithasol heddiw i David R Edwards o'r band Datblygu a fu farw, yn 56 oed.

darllenwch mwy

Cam yn nes at sicrhau statws Treftada...

23/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r cais i sicrhau statws Treftadaeth y Byd ar gyfer ardaloedd llechi Gwynedd wedi cyrraedd y cam olaf cyn y bydd UNESCO yn penderfynu a fydd y cais yn sicrhau’r dynodiad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

23/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol y pedwar sy’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

darllenwch mwy

Diwrnod rhyngwladol i dynnu sylw at b...

22/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Diwrnod Rhyngwladol y Twyni Tywod cyntaf erioed yn cael ei gynnal ddydd Gwener yma i dynnu sylw at bwysigrwydd gwarchod y cynefinoedd arfordirol hanfodol hyn ledled y byd.

darllenwch mwy