Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Prifysgol Aberystwyth yn cynnig hyffo...

07/04/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i weithwyr rheng flaen ledled gwledydd Prydain sy'n delio ag achosion o gam-drin domestig ymhlith pobl hŷn yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau llym ar symudedd.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn lansio adnoddau add...

07/04/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio ystod o adnoddau addysgol hwyliog, wedi’u hanelu at blant oed ysgol gynradd sydd gartref ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

Helpu pobl agored i niwed sydd mewn p...

07/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion safonau masnach yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn rhoi galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau yn gysylltiedig â'r coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enw i'r ysbyty dros dro yn V...

06/04/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi enwi’r ysbyty dros dro a fydd yn cael ei leoli yn Venue Cymru, Llandudnno yn Ysbyty’r Enfys.

darllenwch mwy