Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ymchwil yn edrych ar greu coetiroedd ...

27/01/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Gyda Llywodraeth Cymru yn addo degau o filiynau o bunnoedd ar gyfer cynlluniau plannu coed, mae myfyriwr doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn edrych ar ba mor dda mae coed sydd heb eu plannu ac sy’n tyfu y tu allan i goetiroedd yn sefydlu, a sut y gallem gynnwys y coed hyn mewn cynlluniau cyffredinol i ehangu coetiroedd.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith yn lansio sianel newydd...

27/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw lansiodd Mentrau Iaith Cymru sianel newydd ar lwyfan AM sy’n cynnwys degau o weithgareddau Cymraeg i‘w gwneud gartref.

darllenwch mwy

S4C yn darlledu o Sgwar Canolog am y ...

27/01/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw fe ddarlledodd S4C am y tro cyntaf erioed ym mhencadlys newydd y BBC,- Sgwâr Canolog, Caerdydd.

darllenwch mwy

Rhagor o gariad ar ddiwrnod Santes Dw...

26/01/2021
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Er fod yna bandemig bydeang, nid yw hynny'n rhwystro pobl led-led Cymru a thu hwnt i rannu'r cariad ar ddiwrnod Santes Dwynwen.