Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cer...

27/11/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi i wynebu Lloegr yng Nghwpan y Cenhedloedd ddydd Sadwrn yma, mae bardd o Brifysgol Aberystwyth yn gobeithio y bydd cerdd arbennig a gyfansoddodd ar gyfer gemau’r hydref yn helpu i godi calonnau cefnogwyr rygbi yn ystod cyfnod Covid-19.

darllenwch mwy

Cynnydd yn y galw am ddysgu yn yr awy...

27/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ysgolion a lleoliadau addysgol ledled Cymru yn mynd allan i'r awyr agored i gyflwyno'r cwricwlwm a gwella iechyd a lles wrth i addysgwyr barhau i addasu eu ffyrdd o addysgu yn ystod pandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu newid cyfeir...

27/11/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gefnu ar eu cynlluniau i wneud Saesneg yn orfodol o 3 oed ymlaen ond yn galw ar y Llywodraeth i fynd ymhellach drwy ollwng Saesneg yn gyfangwbl o Fesur y Cwricwlwm a chyflwyno addysg Gymraeg i bawb.

darllenwch mwy

Lansio prosiect Cenedl Mewn Cân

26/11/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae prosiect ‘Cenedl Mewn Cân’ wedi cael ei lansio sy'n chwilio am greu rhestr o 10 cân sydd yn cynrychioli iaith a diwylliant Cymreig ar ei orau; a fydd yn y pen draw yn cael ei ddefnyddio fel cynnwys i godi ymwybyddiaeth o gynnyrch twristiaeth Cymru yn rhyngwladol.

darllenwch mwy