Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dwy ferch o Geredigion yn lansio cymd...

12/05/2021
Categori: Iaith, Newyddion

Mae dwy ferch o Geredigion wedi lansio cymdeithas newydd i siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio neu sy’n ymddiddori yn y maes Cyfathrebu.

darllenwch mwy

Ail Symudiad yn rhyddhau sengl newydd...

11/05/2021
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Newyddion

Mae'r band chwedlonol o Aberteifi, Ail Symudiad yn rhyddhau sengl newydd 'Dilyn Cymru' i gyd-fynd gyda thim Cymru yn cyrraedd cystadleuaeth yr Ewros fis Mehefin.

darllenwch mwy

Lansio prosiect newydd yn chwilio am ...

11/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi lansio prosiect newydd er mwyn creu darlun o fywyd drwy gyfnod y clo.

darllenwch mwy

Dyddiad cau Eisteddfod Amgen yn agosáu

11/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llai nag wythnos i fynd tan ddyddiad cau cystadlaethau llwyfan unigol a chystadlaethau Y Lle Celf yn Eisteddfod AmGen eleni.

darllenwch mwy