Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Y cyflwynydd Gerallt Pennant yn rhann...

29/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i ni brofi cyfnod cyfnod clo arall yng Nghymru, mae'r darlledwr a'r cyflwynydd, Gerallt Pennant yn bwrw golwg ar y cyfnod clo diwethaf ac yn ystyried y flwyddyn ryfeddol,- 2020.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cymorth gwerth £12.5 miliwn ...

29/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi cyhoeddi pecyn cyllid gwerth £12.5 miliwn i gefnogi plant a theuluoedd sy’n agored i niwed.

darllenwch mwy

Ymchwilwyr yn canfod ffyrdd o gynhyrc...

29/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth sy'n rhan o dim o ymchwilwyr rhyngwladol wedi canfod fod yna ffynonellau ynni biomas newydd yn cael eu datgloi o fath arbennig o laswellt.

darllenwch mwy

Lansio calendr Cysylltu â Charedigrwydd

28/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch calendr Cysylltu â Charedigrwydd wedi'i lansios sy'n gwahodd y cyhoedd yn y de orllewin i anfon cynnyrch creadigol i hybu caredigrwydd ymhlith y boblogaeth.

darllenwch mwy