Ystafell Ddwbwl ar gael yng Nghaerdydd

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Caerdydd
Treganna

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 07738 258517

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Ystafell Ddwbwl mewn Ty yn Treganna Ystafell ddwbl ar gael mewn ty glan a chartrefol i'w rannu gyda dau arall. Dwy Stafell molchi, Lolfa gysurus a chegin fawr, oddeutu 5 munud o gerdded o ganol y ddinas, y chapter a pharc pontcanna, a digonedd o le parcio. Pris £240 y mis neu ychydig yn fwy yn cynnwys y biliau.