Ystafell ddwbl i'w rhentu yn Riverside, Caerdydd

Trosolwg

Disgrifiad

Rhannu ty gyda 1 person arall. Yn y ty mae 3 ystafell wely (felly mae 1 ystafell wely sbar ar gyfer teulu/ffrindiau), ystafell fyw, ystafell fwyta, cegin ac ystafell ymolchi â chawod. £325 y mis yn cynnwys yr holl filiau, Sky+, Broadband a ffôn. Cysylltwch â Bethan am ragor o wybodaeth ar 07846 824402.