Ty ar werth

Trosolwg

Disgrifiad

3 ystafell wely
Ystafell ymolchi
2 doiled
Cegin
Ystafell amlbwrpas
Ffenestri gwydr dwbl upvc
Wedi'i wresogi'n rhannol â nwy
Lawnt daclus yn y tu blaen
Iard goncrit a sied bren yn y cefn.

Band treth: C
Dim cadwyn
£147,00

Angharad Edwards - 01974 298808