Ty ar werth yn Grangetown, Caerdydd

Trosolwg

Disgrifiad

Gelli ei brynu £5,000 yn rhatach yn uniongyrchol drwyddom ni - £130,000. Dim tsiaen, awyrgylch hyfryd, stryd dawel ynghanol bwrlwm y Brifddinas (Llanmaes St ger Parc Grange, Y Bae a'r pentref chwaraeon newydd).

Lolfa fawr, cegin a stafell fwyta yn un, gardd gweddol o faint am Grangetown, stafell folchi fawr a 3 stafell wely. Rydym wedi ail-leoli i Orllewin Cymru yn barod, felly, gellid symud fewn i'r ty ar unwaith.

Cysylltwch a Lleucu ar 07966014348 neu mwy o wybodaeth ar wefan Peter Alan:

www.peteralan.co.uk/property/CANTPAP31985/