Ty 3 ystafell wely ddwbl ar osod yn Lecwydd, Caerdydd

Trosolwg

Disgrifiad

Ty newydd ei adnewyddu drwyddo gyda cegin, ystafell fwyta, ystafell fyw, ystafell ymolchi hefo bath a cawod, ty bach lawr grisiau, gardd fawr gefn a gardd flaen fechan. Di-dddodrefn. Lle parcio ceir. Cyrion Treganna. Ffon 07989393445.