Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Ystafell ddwbl gyda dodrefn i’w rhentu mewn tŷ cysurus 3 ystafell wely yn Grangetown ar gael o ganol mis Ebrill.
5 munud gerdded i ganol dre. Ystafell fyw, cegin fodern, ystafell ymolchi gyda bath a chawod.
Parcio preswyl (efo permit) o flaen y tŷ.

Rhannu efo dwy ferch yn eu hugeiniau hwyr, pobol broffesiynol un unig plîs.
£270 y mis + bills.
Teledu a rhyngrwyd Sky yn y tŷ.


Cysylltu: Caryl: 07967 342 101 / carylbrownfreelance@yahoo.co.uk
Tŷ i'w osod
Brohenllys, Felinfach
3 ystafell wely
Gardd i'r blaen a'r cefn
Ystad dawel a diogel

Tŷ 2 lofft i'w logi yn Nebo, Dyffryn Nantlle. Stôf coed, gardd, golygfeydd da. Gyda neu heb ddodrefn. Rhent oddeutu £425 / mis i'w drafod. Robin ar 07717102923

Stafell wely dwbl gyda dodrefn yn cynnwys yr holl filiau.
Yn rhydd o Fis Ionawr.

I rannu gyda merch broffesiynol Gymraeg yn eu hugeiniau yn Nhreganna. Dim ond taith gerdded o 20 munud i ganol y ddinas. Cyfleus iawn i shopau Treganna.

Ystafell fyw, cegin fodern, ystafell ymolchi a chawod a gardd yn y cefn.

£350 y mis.

Fflat ar werth yng Nghaerdydd (ger City Gardens)

Fflat dwy stafell wely, dafliad carreg o'r parc. Man parcio penodedig.

Yn agos i barc siopa Capitol (Lecwydd), archfarchnad ASDA, Stadiwm Dinas Caerdydd, a ffyrdd yr A4232 a’r M4.

20 munud ar droed o ganol y dre, arhosfan bws tu allan i'r ystad a dwy orsaf drên gerllaw.

Mynedfa / Cyntedd
Lolfa /Ystafell fwyta 22'10" x 11'10"
Cegin 11'8" x 7'5"
Prif ystafell wely 10'9" x 12'8"
Ail ystafell wely 9'6" x 11'5"
Ystafell ymolchi

Stafell wely dwbwl gyda dodrefn, £370 yn cynnwys yr holl biliau. Wifi a sky hefyd.

Yn rhydd o'r ail o Fedi, 2013.

I rannu gyda cwpwl profesiynol a merch profesiynol Gymraeg yn eu hugeiniau yn City Gardens. Dim ond taith gerdded o 20 munud i ganol y ddinas. Munudau o'r stadiwm pel-droed a Asda mawr.

Ystafell fyw, cegin modern, ystafell ymolchi gyda bath a chawod i'w rhannu a un person arall. Parcio preifat o flaen y tŷ.