Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Ty Teras 3 llofft i'w rentu yn Canton
3 llofft, Stafell folchi newydd sbon, Cegin Newydd, Lolfa, Stafell fwyta a gardd hefo sied.
£700 y mis.
Cysylltwch hefo: Ffion Jones - 07887642067
(ar gael mewn 4 wythnos)

Fflat i'w rhentu

Fflat (duplex) yn Grangetown ar gael i'w rhentio o'r 20fed Fedi. £430 y mis ddim yn cynnwys biliau.
Mae'r fflat ar Paget Street, 10mun i'r bae a 15mun i ganol y ddinas. Asda, Ikea a Chanolfan hamdden yn agos iawn.

Swyddfa braf ar gael i'w llogi yn 10 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LR.

Rhent a thelerau rhesymol iawn.

Cysylltwch â Antur Nantlle ar 01286 882688, 07724 902532, neu post@anturnantlle.com am ragor o fanylion neu i drefnu ymweliad.

Ty ar werth yn Grangetown, Caerdydd

Gelli ei brynu £5,000 yn rhatach yn uniongyrchol drwyddom ni - £130,000. Dim tsiaen, awyrgylch hyfryd, stryd dawel ynghanol bwrlwm y Brifddinas (Llanmaes St ger Parc Grange, Y Bae a'r pentref chwaraeon newydd).

Ty ar werth

Ty 3 ystafell wely ar werth ar ystâd ddymunol yng Nghomins Coch, 2 filltir o Aberystwyth.


Ystafell Ddwbwl mewn Ty; yn Treganna, Caerdydd

3 Cymro Cymraeg glân a thaclus yn chwilio am dy wedi'i ddodrefnu i'w rhentu yng Nghaerdydd o fis Medi ymlaen.

Un wedi graddio, y dau arall dal yn fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf.

Fodlon talu fyny at £750 y mis.

Ffoniwch Rhys: 07891498482

Ty modern i'w rentu ar gyrion Aberystwyth. 2 ystafell wely, cegin newydd sbon, lolfa, bathwm, gardd a lle parcio. Addas i gwpwl ifanc. Mae modd cerdded i ganol y dref mewn deg munud. Ar gael o fis Mehefin 2012. £600 y mis. Cysylltwch 07854 680410

Mae gennef llwyth o eitemau babi, gan gynnwys Sedd car Maxi Cosi hyfryd, Sedd car Jane Coch, Bumbo Coch a hambwrdd, mat a play gym buwch goch gota(Mamas & Papas), bath babi, sedd i'r bath mawr ayyb